Yhtenäisen Savon puolesta

Keskustelu maakuntamme tulevaisuudesta käy kuumana Etelä-Savossa. Onko maakuntamme riittävän suuri ja vahva kohtaamaan tulevaisuuden haasteet? Mitä tapahtuu Etelä-Savolle jos Savonlinnan seudun tahto siirtyä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin toteutuu?

Me Pieksämäen Kokoomuksessa olemme sitä mieltä, että Pieksämäen tulee tässä tilanteessa miettiä tarkkaan mikä olisi juuri meille pieksämäkeläisille paras vaihtoehto ja olla aloitteellinen sen puolesta.

Vaikka sotesoppa kiehuu välillä ylikin, ei meidän tule jäädä odottelemaan muiden tekemiä ratkaisuja, koska välttämättä mikään muu taho ei tähtää Pieksämäelle parhaaseen mahdolliseen tulokseen – jokaisella on näet omat intressinsä ja Pieksämäen etua ajavat parhaiten pieksämäkeläiset itse.

Meidän mielestämme Pieksämäen tulevaisuuden kannalta yhtenäinen Savo olisi paras vaihtoehto. Yhtenäisen Savon asukaspohja (lähes 400.000 as.) antaisi alueelle huomattavasti leveämmät hartiat, joilla kohdata tulevaisuuden haasteet ja vastata maakunnan asukkaiden tarpeisiin.

Pieksämäen maantieteellisen aseman merkitystä yhtenäisen Savon keskustassa ei tietenkään tule yliarvioida, mutta sitä ei myöskään saa aliarvioida. Yhtenäisessä Savossa emme olisi enää reuna-aluetta, vaan aivan maakunnan keskiössä.

Jotta onnistuisimme tässä tavoitteessamme yhtenäisen Savon puolesta, tarvitsemme siihen yhtenäisen Pieksämäen kannan. Haastamme pieksämäkeläiset käymään tätä keskustelua ja vetoamme siihen, että yhdessä löytäisimme meille kaikille parhaat mahdolliset tulevaisuuden näkymät.

Pieksämäen Kokoomus ry,
hallitus

Valtuusto vahvisti henkilövalinnat

Pieksämäen uusi kaupunginvaltuusto vahvisti ryhmien välisten neuvottelujen tuloksena jaetut luottamushenkilöpaikat odotetusti ensimmäisessä kokouksessaan tiistaina 6.6.2017.

Kokoomuksen osalta lautakuntapaikat menivät aiemmin kerrotun mukaisesti lukuunottamatta perusturvalautakunnan miespuolista varajäsentä, johon oli alustavasti ajateltu Pekka Seppää. Koska Pekka nimettiin kuitenkin tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi niin varajäsenyys lankesi Heikki Skytälle, jolla on myös kaupunginhallituksen varajäsenyys ja suhteellisten vaalien lautakunnan jäsenyys.

Kokoomuksen valtuustoryhmä järjestäytyi

Kokouksessaan 5.6.2017 Pieksämäen Kokoomuksen valtuustoryhmä valitsi edellisen valtuustoryhmän puheenjohtajan jatkamaan tehtävässään.

Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Heikki Skyttä ja varapuheenjohtajaksi Mira Ilmoniemi. Koska ryhmä on pieni ei erillistä sihteeriä valittu ainakaan toistaiseksi, vaan puheenjohtajat pitävät muistiota tai laativat pöytäkirjan tarpeen mukaan valtuustoryhmän kokouksissa.

Kokoomuksen valtuustoryhmään kuuluu viisi varsinaista kaupunginvaltuutettua Pauli Hellberg, Ari Hänninen, Mira Ilmoniemi, Jaana Leskinen ja Heikki Skyttä sekä viisi varavaltuutettua Mari Blommendahl, Marika Kiiveri, Anna-Maria Kovanen, Pekka Seppä ja Tero Tujunen.

Uuden valtuustokauden ensimmäinen kokous on tänään 6.6.2017 Naarajärven Kanttila-salissa.

Kuntavaalien tarkistuslaskenta on valmistunut, Kokoomukselle lisää ääniä

Äänten tarkastuslaskenta on valmistunut. Tarkastuslaskennan seurauksena Kokoomuksen tulos Pieksämäellä nousi o,1 prosenttiyksikköä  14,0%:sta ylöspäin 14,1%:een. Samalla myös Kokoomuksen varavaltuutettujen järjestyksessä tapahtui muutos, kun Pekka Seppä nousi 76:lla äänellä ohi Marika Kiiverin 70 äänen 1. varavaltuutetuksi. Muiden puolueiden osalla SDP:n kannatus laski 0,1 prosenttiyksikköä ja valtuustopaikkojen ulkopuolelle jääneen IPU:n kannatus nousi 1,1 prosenttiin.

Kuntavaaleissa Kokoomukselle viisi paikkaa Pieksämäen valtuustoon

KIITOKSET LUOTTAMUKSESTA kaikille kannattajillemme ja mukavasta vaalikamppailuista kilpakumppaneillemme! Olemme Pieksämäen Kokoomuksessa sangen tyytyväisiä saavuttamaamme tulokseen ja nöyriä kaikesta tuesta ja luottamuksesta toimintaamme.

Vaikka prosenttiyksiköisssä tuloksemme jäi aavistuksen edellisistä 2012 kuntavaaleista niin silti saimme valtuustosta viisi paikkaa, jotka olisimme myös edellisvaalien kannatuksella uudesta pienemmästä valtuustosta saaneet. Pieksämäen neljästä edelliskuntavaalien suurimmasta puolueesta Kokoomuksen kannatus laski vähiten (1,4 prosenttiyksikköä) ja mikä ilahduttavaa, vuoden 2015 eduskuntavaalien tuloksesta Kokoomuksen kannatus nousi Pieksämäellä peräti 3,7 prosenttiyksikköä!

Kokoomuksen valtuutetut alkavalla valtuustokaudella ovat:

Jaana Leskinen
Pauli Hellberg
Heikki Skyttä
Ari Hänninen
Mira Ilmoniemi

Ja varavaltuutettumme ovat:

Marika Kiiveri
Pekka Seppä
Anna-Maria Kovanen
Tero Tujunen
Mari Blommendahl

Tästä on hyvä jatkaa kohti alkavan valtuustokauden haasteita. Tehdään yhdessä kaikille hyvä Pieksämäki!