Sosiaalinen media -teemailta

Olisiko tarvetta pitää oma teemailtansa sosiaalisesta mediasta? Sosiaalinen media tarkoittaa internetin käyttäjien vuorovaikutukseen pohjautuvia verkkoyhteisöjä jka -palveluja, kuten mm. Facebook, Twitter ja Flickr.

Ydinajatuksena olisi tottakai sosiaalisen median hyödyntäminen kokoomustoiminnassa ja politiikassa, mutta samalla itse kukin saisi eväitä myös yleiseen netin käyttöön ja sosiaalisen median hyödyntämiseen vaikkapa harrasteyhdistyksen puitteissa.

Teemaillan aikana voitaisiin tutustua yleisimpiin verkkopalveluihin ja niiden käyttöönottoon. Samalla voitaisiin tutustua näihin omiin uusittuihin kotisivuihimme ja keskusteluun niiden välityksellä. Kotisivut ja sosiaalinen media olisi hyvä ottaa entistä tehokkaammin hyötykäyttöön niin yhdistystoiminnassa kuin vaali- ja jäsenhankintatyössä.

Mikäli kysyntää tällaiselle sosiaalisen median teemaillalle on, voidaan sellainen järjestää. Kommentteja teemaillan tarpeellisuudesta voi laittaa vaikkapa tämän viestin yhteyteen oheisella lomakkeella.

Terveisin,
Heikki Skyttä