Kannanotto hyvinvointipalveluista ja verotoimistosta

Hyvinvointipalvelujen ulkoistaminen Pieksämäellä

Pieksämäen Kokoomusnaiset vaativat, että Pieksämäen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamisprosessin kehittelyssä siirrytään pikaisesti avoimeen tiedottamis- ja hallintokäyttäytymiseen.

Virkamiesten tulee pystyä perustelemaan kuntalaisille, miksi sosiaali- ja terveyspalveluita ollaan siirtämässä pois kaupungilta yksityisten toimijoiden käsiin.

Pieksämäen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyisi ulkoistamisen myötä noin kolmannes yksityisen sektorin hoidettavaksi. Tämä muutos koskisi suurelta osin perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa sekä osia sosiaalipalveluista. Muutoksen tavoitteena on, että ulkoistamissopimuksessa turvattaisiin nykyisten työntekijöiden työsuhteet, sekä palkka- ja eläke-etuudet.

Pieksämäen Kokoomusnaiset vaativat, että sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistamisprosessin arvioi ulkopuolinen arvioija, noudattaen avointa ja hyvää hallintomenettelyä. Se on ainoa oikea tapa varmistaa, että kaupunkilaistemme elämään erittäin keskeisesti vaikuttava päätös perustuu todellisiin laskelmiin ja että sen vaikutukset on mietitty pitkälle tulevaisuuteen.

Verotoimistopalvelut säilytettävä Pieksämäellä

Pieksämäen Kokoomusnaiset vaativat, että verotoimisto pysyy lähipalveluna Pieksämäellä.

Nykyisen keskittämispolitiikan ja valtion tuottavuusohjelman seurauksena monet elintärkeät palvelut ja samalla työpaikat karkaavat pieniltä ja keskisuurilta paikkakunnilta. Suuntaus näkyy erityisen hyvin esim. Pieksämäen kokoisessa, alle 20 000 asukkaan, kaupungissa.

Postin lajittelukeskus siirrettiin jo vuosia sitten Kuopioon. Organisaatiomuutos ja automaatio ovat vieneet yli tuhat VR:n työpaikkaa. Maistraatti on myös lähtenyt. Nikkarilan maineikasta metsäalan ammattikorkeakouluyksikköä ollaan siirtämässä Mikkeliin. Valitettavasti esimerkkejä palveluiden karkaamisesta riittää.

Nyt on uhkana verotoimiston häviäminen.

Pieksämäen Kokoomusnaiset pitää verotoimiston säilyttämistä paikkakunnalla tärkeänä jo kansalaisten yhdenvertaisuuden takia. Eivät kaikki asiakkaat pysty asioimaan verkossa. Lisäksi verotusasiat ovat monasti niin mutkikkaita, että ne vaativat henkilökohtaista neuvottelua verovirkailijan kanssa.

Palvelujen järjestämisessä pitäisi mielestämme nykyistä enemmän huomioida alueellisuus, kuunnella asukkaiden tarpeita ja näin välttää epäoikeudenmukaisia ratkaisuja.