Kokoomukselle kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus

Vaalien jälkeiset ryhmien väliset neuvottelut ovat loppusuoralla. Ryhmien kesken on syntynyt kaksi teknistä vaaliliittoa, joka osaltaan sekoittaa paikkajakoa suoraan vaalitulokseen nähden.

Poliittisen pelin käynnisti SDP:n vastavalitun valtuustoryhmän jakautuminen kahteen eri leiriin heti vaalien jälkeen. SDP:n yhdeksänhenkisestä valituksi tulleesta ehdokasjoukosta irtaantui Alpo Salon johdolla neljän demarin ryhmä, joka solmi samantien teknisen vaaliliiton Vasemmistoliiton ja Kristillisdemokraattien kanssa. Myöhemmin samaan koalitioon liittyivät myös Perussuomalaiset. Uusi kristillinen perusvasemmistoliittouma nousi kymmenellä valtuutetulla toiseksi suurimmaksi ryhmäksi ja samalla nousi myös asemaan, jossa valtuuston puheenjohtajuus olisi tullut liittoumalle. Hallitus- ja lautakuntapaikkojen jakoon liittouma vaikutti siten, että sekä jäljelle jäänyt SDP että Kokoomus menettivät 0,5 paikkaa kumpikin.

Lopulta myös Kokoomus, SDP ja Vihreät muodostivat oman teknisen vaaliliiton vastavoimaksi toiselle liittoumalle ja nousi suurimmaksi ryhmäksi 14 valtuutetulla. Tällä liittoumalla olisi ollut mahdollisuus nousta jopa hallituksen puheenjohtajuuteen ja vaatia viittä hallituspaikkaa, mutta viides hallituspaikka olisi lähtenyt pois Keskustalta, joka oli syytön syntyneeseen sotkuun. Liittouma tyytyi valtuustonpuheenjohtajuuteen ja neljään hallituspaikkaan ja sopi, että SDP ja Kokoomus jakavat kolme hallituspaikkaa ja valtuuston puheenjohtajuuden siten, että Kokoomuksella on valtuustokauden ensimmäisen puolikkaan valtuuston puheenjohtajuus ja yksi hallituspaikka kun SDP:llä on hallituksen 1. varapuheenjohtajuus ja kaksi hallituspaikkaa. Jälkimmäisellä puoliskolla paikat vaihdetaan toisinpäin.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Kokoomuksen hallitus ja valtuustoryhmä valitsivat Jaana Leskisen ja kaupunginhallituksen jäseneksi Mira Ilmoniemen. Kaupunginhallituksen varajäsenenä toimii Heikki Skyttä.

Kokoomuksen muut lautakuntapaikkavalinnat menivät 25.5. pidetyssä kokouksessa seuraavasti: Perusturvalautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Ari Hänninen ja varsinaiseksi jäseneksi Marika Kiiveri. Henkilökohtaisina varajäseninä perusturvalautakunnassa toimivat Pekka Seppä ja Mari Blommendahl.

Teknisessä lautakunnassa varsinaisena jäsenä toimivat Pauli Hellberg ja Mari Blommendahl. Henkilökohtaisina varajäseninä Timo Taavitsainen ja Riikkaliina Laulainen.

Koulutuslautakunnan varapuheenjohtajaksi nousi Pekka Valtari, jonka henkilökohtainen varajäsen on Tero Tujunen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varsinainen jäsen on Anna-Maria Kovanen ja henkilökohtainen varajäsen Mirja Kääriäinen.

Tarkastuslautakunnassa Kokoomusta edustaa Pekka Seppä varajäsenenään Pekka Räisänen. Suhteellisten vaalien lautakuntaan esitettiin varsinaiseksi jäseneksi Heikki Skyttää ja varalle Pauli Hellbergiä. Keskusvaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi esitettiin Sirpa Heiskanen ja varajäseneksi Eilaterttu Vallisto.

Luottamuspaikkavalintoja tehdään lisää sitä mukaa kun neuvottelut paikkojen jakautumisesta etenevät.