Kokoomuksen vaalitunnelmia Pieksämäen Lehden puheenjohtajahaastattelussa

Pieksämäen Lehti on helmikuisessa juttusarjassaan selvitellyt paikkakunnan poliittisten ryhmittymien vaaliteemoja ja tunnelmia paikallisyhdistysten puheenjohtajia haastattelemalla. Lauantain 25.2.2017 lehdessä oli Pieksämäen Kokoomuksen vuoro.

Pieksämäen Kokoomuksen puheenjohtaja Pekka Seppä pitää tärkeimpänä asiana luottamuksen palautumista. 1970-luvulta saakka kaupunginvaltuuston jäsenenä tai varajäsenenä ollut Seppä sanoo, että kuntapolitiikassa eri puolueet ovat pärjänneet keskenään kohtalaisesti: kun on ollut tarvittu yhteistä pohdintaa, ovat valtuustoryhmien edustajat kokoontuneet keskenään keskustelemaan ja valtuustossa on ollut yhtenäinen kanta.

– Katselen surulla sitä, että suuri osa valtuutetuista ei hyväksy kaupunginjohtajan tapaa tehdä ratkaisuja. Se johtuu siitä, että ei ole vaihtoehtoja, eikä riittävästi keskustelua. Ei oteta riittävästi huomioon valtuutettujen ajatuksia. Myös liian iso valtuusto heikentää päätöksentekoa.

Lopuillaan olevan valtuustokauden ikävimmiksi asioiksi puheenjohtaja Seppä nimeää kouluasiat. Pieksämäen Kokoomuksen valtuustoryhmä on ollut vahvasti uuden yläkoulun rakentamisen puolella. Seppä itse näkee, että rakentamispäätösten sijasta olisi pitänyt miettiä tarkemmin, mitä kaikki maksaa.

Kokoomuksen valtakunnallisen kampanjan henki on ”kaikille hyvä kunta tehdään yhdessä” eli kannustetaan kuntalaisia ottamaan osaa uuden maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan luontiin ja korostetaan että yhteistyöllä tavoitteisiin päästään. Me olemme Pieksämäellä samaa mieltä, mutta oman vaaliohjelmamme olemme rakentaneet konkreettisemmin Pieksämäkeä ja pieksämäkeläisiä koskettavista asioista.

Niihin päästään yhdessä ja yhteistyöllä. Meidän vaaliohjelmamme ei ole listaus siitä mitä kaikkea Kokoomus lupaa tai tekee yksin vaan visio siitä, millaiseksi haluamme olla mukana Pieksämäkeä rakentamassa ja kehittämässä yhdessä koko kunnan kanssa. Peräänkuulutammekin tulevalle valtuustokaudelle yhteen hiileen puhaltamista oman kotikunnan puolesta. Asioita saadaan aikaiseksi kun kaikki ovat yhteisellä asialla, niin kuntalaiset kuin päättäjätkin puoluerajoja katsomatta.

Kokoomuksen tavoitteista Pieksämäellä voisimme tässä vaiheessa poimia seuraavaa, ei missään erityisessä järjestyksessä:

  • Päätöksentekokulttuuriin avoimuutta ja johdonmukaisuutta, lisää vuorovaikutusta luottamushenkilöiden ja virkamiesten välille jo asioisen valmisteluvaiheessa.
  • Elinkeinopolitiikkaa kehitettävä, Pieksämäki tarvitsee työtä ja verotuloja. Uusien yritysten ja hankkeiden ohella pidettävä huoli myös olemassa olevien työpaikkojen säilymisestä. Kunta, joka edistää yrittäjyyttä, luo myös työtä ja hyvinvointia.
  • Kaupungin talous pidetään kunnossa, jotta pystymme huolehtimaan vastuullisesti kuntalaisten palveluista. Palveluja tarjotaan riittävässä määrin ja riittävän lähellä kuntalaisia.
  • Pieksämäen edunvalvontaan on panostettava aivan uudella otteella kuntien tehtäväkentän muuttuessa, kun osa päätösvallasta mm. lähipalveluiden osalta siirtyy maakuntatasolle.
  • Pieksämäen profiili sivistyskuntana edellyttää toimivia, terveitä ja ajanmukaisia koulutiloja. Lisäksi nuorillemme on turvattava monipuoliset toisen asteen opiskelumahdollisuudet omalla paikkakunnalla.