Pieksämäen Kokoomuksen vaaliohjelma julkaistu

Pieksämäen Kokoomuksen kuntapoliittinen ohjelma on päivitetty seuraavaa valtuustokautta 2021-2025 varten. Löydät ohjelman tältä sivustolta, osoitteesta www.pieksamaenkokoomus.fi/kuntapoliittinen-ohjelma/

Ohjelma noudattelee pääpiirteissään aiempia linjauksia, joten kokoomuslainen työ paremman Pieksämäen puolesta jatkuu hyväksi havaitulla polulla.

Kokoomus on tässä vaiheessa ehdokashankinnassa ykkönen

”Kokoomus on tässä vaiheessa ehdokashankinnassa ykkönen” totesi Pieksämäen lehti tänään 18.2.2021 otsikossaan ja kyllähän se pitää paikkansa.

Tähän mennessä kokoomuksen julkistamat ehdokkaat Pieksämäellä ovat Yaqut Amini, Mika Auvinen, Heidi Grommi-Hukkanen, Matti Heimovaara, Pauli Hellberg, Anne Hämäläinen, Raimo Hämäläinen, Ari Hänninen, Sari Jetsonen, Karin Karjalainen, Aki Kontro, Anna-Maria Kovanen, Riikkaliina Laulainen, Lauha Parkkinen, Petteri Pulkkinen, Outi Rissanen, Pekka Seppä, Artem Shilov, Heikki Skyttä, Juha-Pekka Sopanen, Timo Taavitsainen, Pentti Tanskanen, Markku Tertsunen, Tero Tujunen, Taru Turunen, Pekka Valtari ja Lassi Väisänen.

Ja mikä parasta, ei tässä vielä kaikki: todennäköisesti lisää ehdokasjulkistuksia on luvassa, pysykää kuulolla!

Puolueiden yhteinen viesti vaalityöhön ja keskinäiseen vuorovaikutukseen

Politiikkaan kuuluu erilaisten mielipiteiden reipaskin vaihto. Parhaat päätökset syntyvät, kun eri näkökulmia punnitaan laajasti ja rakentavasti. Mielipiteiden vaihtoon ja poliittiseen keskusteluun ei kuitenkaan kuulu toisia loukkaava tai uhkaileva puhe. Poliittiset toimijat ovat myös itse vastuussa siitä, millaista keskustelu ilmapiiriä pidetään yllä tai millainen on poliittinen ilmapiiri omalla alueella. Jokainen on vastuussa omista puheista ja kirjoituksista, eikä kenenkään pidä tehdä toisten osallistumista mahdottomaksi.

Vallitseva ja haastava koronatilanne siirtää vaalityötä ja keskustelua entistä enemmän sosiaaliseen mediaan. Myös siellä tulee voida toimia joutumatta loukatuksi, uhatuksi tai henkilökohtaisuuksiin menevän kirjoittelun kohteeksi. Se, miten kohtelemme toisiamme kasvotusten, tulisi olla tapa, jolla kohtelemme toisiamme myös nettiympäristössä. Aikuisina ja poliitikkoina annamme esimerkkiä myös lapsille ja nuorille, toimitaan siis sen mukaisesti.

Me allekirjoittaneet puolueiden edustajat Kaakkois-Suomesta vetoamme kuntavaaliehdokkaisiin yli puoluerajojen:

  • Käydään keskustelua sosiaalisessa mediassa ja vaalikentillä toisia kunnioittavasti ja arvostavasti.
  • Noudatetaan vallitsevia korona -rajoituksia vaalityössä. Olemme esimerkillämme ja toiminnallamme myös omalta osaltamme vastuussa siitä, ettei tilanne pandemian osalta alueellamme pahene.

Tammikuu 2021

Sanna Koskenranta, toiminnanjohtaja, Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry
Pia Rantanen, toiminnanjohtaja, Kaakkois-Suomen Kokoomus ry
Matti Kuittinen, toiminnanjohtaja, Keskustan Karjalan piiri ry
Sami Porkka, toiminnanjohtaja, Keskustan Kymenlaakson piiri ry
Ulla-Riitta Juuti, toiminnanjohtaja, Keskustan Etelä-Savon piiri ry
Tuomo Liljenbäck, toiminnanjohtaja, Kaakkois-Suomen vihreät ry
Kai Karhukorpi, puheenjohtaja, Perussuomalaisten Kymen piiri ry
Tarja Turunen, piirisihteeri, KD:n Kymen piiri ry
Olavi Kietäväinen, toiminnanjohtaja, KD:n Etelä-Savon piiri ry
Heidi Vättö, puheenjohtaja, Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto ry

Pieksämäen kokoomus julkaisi ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa

Pieksämäen Kokoomuksen ehdokashankinta ensi vuoden huhtikuun kuntavaaleihin on sujunut aiempaa jouhevammin, sillä ehdokasjoukkoon on saatu vanhojen konkareiden lisäksi myös monia uusia nimiä. Kiinnostus yhteisten asioiden hoitoon on selvästi kovempaa kuin edellisten kuntavaalien alla neljä vuotta sitten.

Uutta verta on luvassa vanhojen tekijöiden rinnalle, sillä tähän mennessä ehdokkuutensa ovat jo varmistaneet nykyisen valtuustoryhmän ulkopuolelta: Matti Heimovaara, Anne Hämäläinen, Karin Karjalainen, Anna-Maria Kovanen, Lauha Parkkinen, Pekka Seppä, Timo Taavitsainen, Pentti Tanskanen, Markku Tertsunen, Tero Tujunenja Pekka Valtari.

Kokoomuksen paikallista vaaliohjelmaa laaditaan yhdessä ehdokasjoukon kanssa.

Tällä hetkellä Kokoomuksessa on pohdittu etenkin kaupungin elinvoimaisuutta. Yhdistyksen hallituksen mielestä uusien työpaikkojen luomisen mahdollistaminen sekä paikkakunnan yleinen yrittäjämyönteisyys ovat avaintekijöitä, joilla Pieksämäen kehitykselle luodaan kaupungin puolelta edellytyksiä.

Toisaalta myös olemassaolevien yritysten tarpeiden kuunteleminen ja kartoittaminen luo kuvaa yrittäjäystävällisestä kaupungista, johon yrittäjien kannattaa investoida, toteaa Pieksämäen Kokoomuksen puheenjohtaja Pekka Valtari.

Pieksämäen Kokoomuksen mielestä kaupungin elinkeinotoimen kehittämiseen tulisi jatkossa kohdentaa enemmän resursseja ja se tulisi liittää näkyvämmin mukaan koko kaupungin organisaatioon. Kaupungin elinvoimaisuus ja monipuolinen kehittäminen ovat meidän yhteisiä asioitamme ja tähän kekoon voivat kortensa kantaa yritysten ja kaupunkiorganisaation lisäksi myös kuntalaiset.

Turhasta vastakkainasettelusta ja pikkupolitikoinnista olisi hyvä päästä eroon ja nähdä kaupungin tulevaisuuden turvaaminen ja kehittäminen meidän kaikkien yhteisenä ponnistuksena.