Pieksämäen kaupunki tarvitsee hyviä tulevaisuuteen katsovia päättäjiä – seuraavat kuntavaalit käydään huhtikuussa 2021 – nyt on oikea hetki tehdä päätös lähteä ehdolle kaupunginvaltuustoon!

Valtuusto on kunnan asukkaiden valitsema kunnan ylin toimielin. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa, jollei ole toisin säädetty. Kunnan ylin poliittinen päätösvalta kuuluu valtuustolle.

Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Valtuutettujen, kuten muidenkin luottamustehtäviin valittavien vaalikelpoisuudesta, asemasta ja toimivallasta säädetään kuntalaissa.

Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.

Koko joukko muita luottamustoimia jaossa!

Kaupunginvaltuuston ohella kunnan asioita hoitamaan on asetettu koko joukko lautakuntia ja muita toimielimiä. Näiden paikat jakautuvat myös vaalituloksen perusteella ja jäsenet lautakuntiin on perinteisesti valittu ensisijaisesti kuntavaaliehdokkaiden joukosta.

Päätös ehdokkuudesta kannattaa tehdä hyvissä ajoin!

Kun teet päätöksen ehdolle asettumisesta hyvissä ajoin, ehdit suunnitella vaalityötä huolella – ja hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Kokoomuksella on hyvä tukiverkko, joka auttaa ehdokkaita vaalityössä mm. järjestämällä ehdokkaille monipuolista koulutusta ja tarjoamalle käyttöön erilaisia työkaluja kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen.

Sinun ei tarvitse olla Kokoomuksen jäsen osallistuaksesi kuntavaaleihin Kokoomuksen ehdokaslistalla.

Tee päätös jo tänään – ota yhteyttä Pieksämäen Kokoomukseen ja kerro, että haluaisit olla mukana kevään 2021 kuntavaaleissa!

Yhteydenottolomake

Voit ottaa yhteyttä joko tällä lomakkeella tai olemalla suoraan yhteydessä yhdistyksemme puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin.

[contact-form-7 id=”1448″ title=”Ehdolle kuntavaaleihin 2021″]