Vuosikokouskutsu 24.3.2024 klo 17.00

Pieksämäen Kokoomus ry:n sääntömääräinen vuosikokous 24.3.2024 klo 17.00 Nikkarilassa, Matti ja Liisa Koti Oy:n Kurssilassa. Kokous järjestetään hybridi-kokouksena eli osallistuminen Microsoft Teams -sovelluksen avulla on mahdollista.

Kokouskutsulinkki Teamsiin lähetetään jäsenille erillisestä pyynnöstä (mira.ilmoniemi@hotmail.com). Voit ladata sovelluksen mobiililaitteeseen, tietokoneeseen tai käyttää Teamsia sovellusta lataamatta nettiselaimen kautta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. valitaan puheenjohtaja ja hallitus, vahvistetaan tilinpäätös, toimintakertomus sekä hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma. Ajankohtaisen poliittisen katsauksen pitää kokoomuksen eurovaaliehdokas, kansanedustaja Ville Kaunisto.

Lisätietoja etäosallistumisesta tarvittaessa puheenjohtaja Mira Ilmoniemeltä.

Vuosikokous 26.3.2023

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 26.3.2023 Nikkarilan Kurssilassa.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli tehtiin henkilövalinnat sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Samalla myös kuultiin toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto vuodesta 2022 ja myönnettiin vastuuvapaus ko. vuoden vastuullisille.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mira Ilmoniemi ja hallituksen jäseniksi nimettiin Pekka Seppä, Heidi Grommi-Hukkanen, Anna-Maria KovanenTero Tujunen, Taru Turunen ja uutena jäsenenä Satu Naukkarinen. Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen, jossa se nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja talouden hoitajan.

Vuoden 2023 toiminnantarkastajiksi valittiin Riikkaliina Laulainen ja Timo Taavitsainen, heidän varahenkilöikseen Sakari Saarela ja Päivi Harlin-Saarela.

Kokouksen aluksi Kaakkois-Suomen Kokoomuksen kansanedustajaehdokkaista, kuvassa keskellä Satu Naukkarinen (Pieksämäki), Sanni Montonen (Enonkoski) ja Oskari Valtola (Mikkeli) esittäytyivät kokousväelle. Esittelyt streamattiin suoraan Pieksämäen Kokoomuksen Facebook -sivulle.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro 6.6.22 valtuustossa

Viime vuosi (2021) oli tapahtumarikas, niin toimintojen, päätösten kuin talouden osalta. Teimme Pieksämäen valtuustossa useita linjauksia sekä päätöksiä. Näkemyseroja oli myös paljon, enemmistön kanta ratkaisi, kuten demokratiassa on tapana.

Valtuustokauden pääsimme aloittaman kaupunkistrategian uudistamisella arvioimalla kauden 2018–2027 strategian toteutumista. Nähtäväksi jää kuinka tässä onnistuimme, varsinkin koska syksyn jälkeen maailmaa mullistanut sodan käynti toi omat haasteensa ja korona-aaltojen tuomat rasitteet.

Taloudellisesti isoin päätös koski Itärataa tai sen hankeyhtiöön mukaan lähtemisestä. Uusi valtuusto joutui heti kylmiltään päättämään edistääkö Itärata hankeyhtiön syntyä. Valtuustossa oli näkemyseroja valtuutetuilla siitä, että onko Itäratahankkeeseen osallistuminen investointi tulevaan, rahantuhlausta, muiden kaupunkien tukemista. Tässä olisi toivonut, että edellinen valtuusto ei olisi jättänyt asiaa pöydälle, koska uudelle valtuustolle ei ollut mahdollista järjestää yhtä isoa seminaaria aiheesta ennen päätöksentekoa. Jokaisen infra-investoinnin tulisi olla tuottava, seurattavissa, sekä säännöllisesti raportoitu.

Meillä on viime vuonna jatkettu edelleen kaupunkikuvan elävöittämistä, otettu huomioon liikuntarajoitteisia ja lapsiperheitä uudistamalla puistoja ja yhteisiä virkistysalueita. Näistä ei sinällään tarvitsekaan odottaa tuottoa, mutta ne varmasti parantavat kaupunkilaisten hyvinvointia. On olennaista, että kaupunki pitää hyvää huolta kiinteistöistään ja kuntalaisistaan.

Positiivista on, että 2021 tilinpäätös on positiivinen 4,4 miljoonaa euroa, negatiivisesta odotuksesta huolimatta. Useampi valtuutettu on kevät kauden aikana korostanut puheissa sitä, että voimme tästä kiittää vain koronaa ja sen tuomia valtiontukia. Asia ei ole näin yksiselitteinen. Ja kaikki ketkä ovat vuoden 2021 tilinpäätös kertomuksen lukeneet sen pitäisi tietää. Toki valtion koronatuilla paikattiin miinusta. 2021 tilinpäätöksestä voidaan päätellä, että aikaisempien kausien talouden tasapainotukset olleet oikeanaikaisia ja hyviä toimenpiteitä.

Väestönkehityksemme on hankala. Työttömyysprosentimme on kuitenkin matala, mikä on mielestämme hyvä asia. Tosin väestönrakenne ja matala työttömyysaste ovat haaste paikkakuntamme työnantajille, kuinka saada osaavaa työvoimaa? Tässä on yksi edunvalvontamme tärkeimpiä aiheita ja siihen kuuluu vahvasti koulutuksen saatavuus paikkakunnallamme, tai hyvät tietoliikenneverkot etäopiskelun ja etätyöskentelyn mahdollistajana.

Harmillisia menetyksiä myös viime vuonna saimme kokea, DIAKin nykymuotoinen toiminta päätettiin lakkauttaa, kaikesta edunvalvontatyöstä huolimatta. Onneksi pyritään TKI toiminnan kehittämiseen DiakHubin toimesta. Voimme kaikki olla tyytyväisiä, että olemme viime vuosina saaneet kaupunkiimme kolme uutta koulua korvaamaan huonokuntoiset koulut. Viime vuoden tilinpäätös osoittaa selvästi, että koulumme toimivat kustannustehokkaasti verrattuna sekä alueemme että koko maan kouluihin. Toisaalta lastemme jatkuvasti lisääntynyt pahoinvointi haastaa meidät löytämään tähän ratkaisuja, jotka saattavat lisätä kustannuksia tulevaisuudessa.

Ilahduttavaa, että kulttuuritoimi ketteröityi nopeasti koronantuomiin haasteisiin. Aina voi ylpeänä olla kaupunkimme kulttuuritarjonnasta. Myös maakuntahallituksen pöydässä tämä asia on nostettu esiin. Liikunnan sara taas näyttäytyy negatiivisena urheiluhallin tilanteen vuoksi, ensilumenlatua unohtamatta.

Toimintakertomuksessa esitetyt arviot merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä kuntatalouteen ja kaupunkimme toimintoihin ovat varmasti hyvin realistisia. Toivottavasti siis tänä vuonnakin pidetään käyttötalous hyvällä tasolla, niin sanotusti pienenä puskurina näille riskeille ja epävarmuustekijöille.

Ratkaisuja näihin ongelmiin ei kuitenkaan synny odottamalla valtion tukipäätöksiä tai muita ulkoisia apuja. Kaupungin velkamäärän minimoiminen on keskeinen tavoite varsinkin nyt ennen vuodenvaihdetta! Tulevaisuudessakaan ei voida välttyä investoinneilta, jotka voivat vaatia velkojen ottoa. Siksi sotekiinteistöt tulisi realisoida ennen ensi vuoden alkua ja saaduilla kauppasummilla lyhennettävä velkapottiamme. Ainakin asiaa on pikaisesti selvitettävä. Miten kaupungin palvelukokonaisuus voidaan tulevaisuudessa toteuttaa vaatii nyt kaikkien työpanosta – sekä viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden että kaupunkilaisten.

Kokoomuksen ryhmä 6.6. kokouksessa.

Me kokoomuksena haluamme yhteistyöllä pitää Pieksämäen hyvinvoivana kaupunkina, jossa on jokaisen hyvä elää. Kokoomuksen ryhmä hyväksyy tilinpäätöksen 2021 ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

Lopuksi valtuustoryhmämme haluaa kiittää kaikkia tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatijoita, sekä viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä

Vuosikokouksen kuulumisia

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin lauantaina 23.4. Nikkarilan Kurssilassa sekä etäyhteyksin Teams-ympäristössä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli tehtiin henkilövalinnat sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio. Samalla myös kuultiin toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunti vuodesta 2021 ja myönnettiin vastuuvapaus ko. vuoden vastuullisille.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mira Ilmoniemi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Heikki Skyttä. Taloudenhoitajana jatkaa Pekka Seppä ja uudeksi sihteeriksi valittiin Heidi Grommi-Hukkanen, hallituksen jäseninä jatkavat Anna-Maria Kovanen, Tero Tujunen ja Taru Turunen.

Vuoden 2022 toiminnantarkastajiksi valittiin Riikkaliina Laulainen ja Timo Taavitsainen, heidän varahenkilöikseen Sakari Saarela ja Päivi Harlin-Saarela.

Kokouksen lopuksi Mira Ilmoniemi piti poliittisen tilannekatsauksen ja kertoi mm. uuden hyvinvointialueen valmistelutyön etenemisestä.