Tätä on Kokoomustoiminta

Kokoomus on vahva arvopuolue, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa paremminvointivaltiota, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä elämässään ja jossa heikoimmista pidetään huolta.

Kokoomus on paljon muutakin kuin kansanedustajamme, ministerimme ja meppimme – me olemme kansanliike. Meitä on Suomessa yli 41 000 Hangosta Utsjoelle.Kokoomuksen kannattajakunta on kuin läpileikkaus Suomen kansasta, kokoomuslaisia on tasaisesti eri ammatti- ja ikäryhmissä. Niinpä Kokoomus ei olekaan minkään yksittäisen kansanosan eturyhmä vaan nimensä mukaisesti yleispuolue.

Teemme arjen pieniä tekoja kukin omalla tavallamme. Kokoomus on aatteellinen harrastus, jonka parissa opitaan aina jotain uutta! Toisille tämä tarkoittaa kokouksissa vaikuttamista ja toisille talkootunteja torilla kansalaisten parissa.

Kokoomuksen muodostavat sen paikallisyhdistykset ja piirijärjestöt. Me kaikki kokoomuslaiset kuulumme johonkin paikallisyhdistykseen tai suoraan omaan piirijärjestöömme. Kokoomuksen jäsenenä ja kaikessa toiminnassa mukana, voit olla myös Kokoomuksen jäsenliittojen – Kokoomuksen Nuorten Liiton, Kokoomuksen Naisten Liiton sekä Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan – jäsenyyden kautta.

Pieksämäellä toimii aktiivisesti yksi kokoomusyhdistys: Pieksämäen Kokoomus ry. Pieksämäen Kokoomuksen piirijärjestö on Kaakkois-Suomen Kokoomus ry.

Kokoomustoiminta?

Kokoomus vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen sen kaikilla tasoilla. Kokoomustoiminnan perusta on paikallisyhdistyksissä. Kunnallisella tasolla kokoomustoiminnasta vastaavat pienemmillä paikkakunnilla, kuten Pieksämäellä, Kokoomuksen paikallisyhdistykset, sekä suuremmilla paikkakunnilla paikallisyhdistysten yhdessä muodostamat kunnallisjärjestöt. Paikallistasolta tulevat myös Kokoomuksen poliittiset tavoitteet, joiden määrittelijä on kahden vuoden välein kokoontuva, paikallisyhdistysten edustajista koostuva puoluekokous.

Kokoomuksen paikallisyhdistysten toiminnan pääpaino on myös Pieksämäellä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa – huomattava joukko yhdistysten jäsenistä toimii erilaisissa luottamustehtävissä mm. kaupungin eri lautakunnissa sekä tietysti myös Kokoomuksen valtuustoryhmässä. Suurelle yleisölle kenties näkyvintä toiminnan osa on vaalien alla julkisilla paikoilla näkyvää vaalityö. Pieksämäen Kokoomus ry asettaa ehdokkaat kunnallisvaaleissa ja osallistuu vaalityöhön myös eduskuntavaaleissa, eurovaaleissa ja presidentin vaaleissa.

Kokoomustoiminta on paljon muutakin kuin pelkkää yhdistystoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Näitä tarkoituksia palvelee monenlainen koulutus, harrastus ja virkistystoiminta, jota järjestetään niin paikallisyhdistysten, piirijärjestöjen, jäsenliittojen kuin Kokoomuksen läheisjärjestöjenkin puitteissa.

Kokoomustoiminnassa voi kehittää itseään, lähiympäristöään ja koko suomalaista yhteiskuntaa. Voipa kokoomustoiminnasta muodostua jopa ura kansainvälisessä politiikassa, jos asiasta oikein innostuu. Tervetuloa mukaan kokoomuslaisten tekijänaisten ja –miesten joukkoon!

Kunnallisilloissa tavataan lähes kuukausittain

Pieksämäellä kokoomusyhdistysten toiminnan selkärangan muodostavat kunnallisillat, joita järjestetään noin kerran kuukaudessa.

Kunnallisillassa on paikalla kokoomuslaisia valtuutettuja ja lautakuntien jäseniä. Illoissa läpikäydään seuraavan illan valtuuston tai kaupunginhallituksen kokouksen asialistaa ja kuullaan mitä asioita lautakunnissa on käsittelyssä tai valmisteilla. Toisinaan kunnallisilloissa vierailee myös kaupungin virkamiehiä pitämässä tietoiskuja ajankohtaisista aiheista. Osallistumalla kunnallisiltaan pääset lähelle päättäjiä ja saat oman äänesi kuuluviin!

1.Kunnallisillat keväällä 2010

Kunnallisiltoja on pidetty kerran kuukaudessa. Ne ovat valtuuston kokouksia edeltävinä maanantai-iltoina Kanttilassa tai hallituksen kokouksia ennen sunnuntaisin, tavallisesti Matti ja Liisa Kodissa. Kevään valtuustonkokoukset ovat 26.1., 16.3. ja 8.6. Näiden edellä pidetään kunnallisillat siis maanantaisin 25.1., 15.3. ja 7.6.

Kaupunginhallituksen kokoukset ovat 12.1., 2.2., 23.2., 9.3., 30.3., 20.4., 11.5., 1.6. ja 22.6. Näiden perusteella kunnallisillat sopisivat pidettäväksi sunnuntaisin 21.2., 18.4. ja 9.5.

Päätettiin pitää kevään kunnallisillat esityksen mukaisesti 25.1. ma, 21.2. su, 15.3. ma, 18.4. su, 9.5. su ja 7.6. ma. Maanantain kokoukset ovat Kanttilassa ja sunnuntain kokoukset Matti ja Liisa Kodin kokoustilassa.