Yhdistyksen hallituksen päätöksiä

Kaakkois-Suomen Kokoomus järjestää Kouvolassa 26.9.2015 uusille jäsenille suunnatun koulutuksen, johon ei aikatauluesteiden vuoksi osallistujia saada. Kouvolan koulutukseen osallistumisen estyttyä, alamme suunnitella yhteistä koulutusta Mikkelin ja Savonlinnan paikallisyhdistysten kanssa. Osallistujamäärästä ja aikatauluista riippuen kouluttajina toimivat alustavasti Paula Kylä-Harakka ja Veli-Pekka Manninen. Puhujaksi pyrimme saamaan kansanedustaja Antti Häkkäsen.

16.-18.10.2015 Kansallinen Kokemus ry järjestää koulutusviikonlopun Kolilla, johon osallistuu yksi tai kaksi Pieksämäen Kokoomus ry:n hallituksen jäsentä.

Pieksämäen Kokoomus ry suhtautuu myönteisesti Syyrian pakolaiskysymykseen. Pakolaiskeskus väliaikaiseen käyttöön olisi hyvä perustaa mutta kaupungin tulevaisuuden kannalta olisi järkevää ryhtyä ottamaan erityisesti nuoria aikuisia maahanmuuttajia vastaan pitkäaikaisempaa asuinpaikkaa tarjoten.

Pieksämäen Kokoomus Ry:n mielestä Pieksämäen Kaupungin ei tule liittyä Etelä-Savon Sote -alueeseen. Väestöpohjan koko ei riitä yksittäiseen sote- alueeseen, Valtioneuvoston lokakuussa 2015 tuleva päätös tulee varmaankin kattamaan suurempia väestöalueita. Väliaikainen ratkaisu ei ole tarpeellinen.