Muutoksia valtuustoryhmän kokoonpanossa, uusia varavaltuutettuja

Valtuuston puheenjohtaja Soili Moilanen on 27.1.2016 pyytänyt keskusvaalilautakuntaa nimeämään kaupunginvaltuustoon uusia varavaltuutettuja, koska muutamissa valtuustoryhmissä varavaltuutetut olivat käymässä vähiin

Keskusvaalilautakunta on kokoontunut 15.2.2016 ja siinä kunnallisvaalituloksen perusteella eniten ääniä teillä ovat saaneet 2012 kunnallisvaaleissa valittujen varavaltuutettujen jälkeen seuraavat
henkilöt: Johanna Tolonen 32 ääntä, vertausluku 90,200, Pauli Hellberg 29 ääntä, vertausluku 84,563, Marika Kiiveri 21 ääntä, vertausluku 79,588, Pekka Lohi 20 ääntä, vertausluku 75,167.

Keskusvaalilautakunta huomautti myös, että vertauslukunsa nojalla  seitsemänneksi varavaltuutetuksi sijoittuva Pekka Lohi asuu pysyvästi Espanjassa eli hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Seuraava vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä on Riitta Kauppinen 19 ääntä, vertausluku 71,211.

Keskusvaalilautakunta nimesi Kokoomuksen varavaltuutetuiksi sijalle 4. Johanna Tolosen, sijalle 5. Pauli Hellbergin, sijalle 6. Marika Kiiverin ja sijalle 7. Riitta Kauppisen.

Varavaltuutetut toimivat vastaavassa sijalukujärkestyksessä myös Sinivihreän Kokoomuksen valtuustoryhmän eli Mikko Laakson varavaltuutettuina.

Pieksämäen Kokoomuksen valtuustoryhmän, johon kuuluvat sekä varsinaiset että varavaltuutetut, kokoonpano on siis jatkossa seuraava:

Haavisto Seppo
Kähkönen Marja-Liisa
Leskinen Jaana
Nykänen Jari
Skyttä Heikki
Tujunen Tero
1. vara Seppä Pekka
2. vara Blommendahl Mari
3. vara Suhonen Tero
4. vara Tolonen Johanna
5. vara Hellberg Pauli
6. vara Kiiveri Marika
7. vara Kauppinen Riitta