Anja Karjalainen: Katso netistä

Elämme tänä päivänä tietoyhteiskunnassa, jossa kaikki viisaus näyttää löytyvän netistä. Ne, joilla on käytössään oma tietokone ja nettiyhteys, löytävät tarvitsemansa ja pystyvät hoitamaan asioitaan kotoa käsin. Tässäkin asiassa näyttää siltä, että vanhusväestö on unohdettu eikä saa tarvitsemiensa tietoja, vaikka sitä olisi tarjolla.

Olen omaishoitajana joutunut perehtymään ikääntyneiden ihmisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen saatavuuteen ja törmännyt tiedon puutteeseen. Malliesimerkkinä voin kertoa, että DIAKIN sosionomiopiskelijan tekemä ikäihmisille tarkoitettu palveluopas ei olekaan paperitulosteena jaossa eikä sitä ole toimitettu vanhuksille kotiin. Sen alkuperäisenä tarkoituksena oli, että se jaetaan kaikille Pieksämäen eläkeikäisille ihmisille. En ole nähnyt sitä missään ja kun kyselin vanhushuollon ihmisiltä miten sitä jaetaan, sain vastauksen, että pitäisi sitä löytyä kodinhoitotoimistosta ja jostain muualtakin terveyshuollon pisteistä. Sitä ei jaeta automaattisesti edes eläkeläisten neuvolassa, vaan se olisi osattava pyytää, jolloin terveydenhoitaja voisi tulostaa sen koneeltaan.

Herää kysymys maksaako tämä tietopaketti paperitulosteena liikaa vai onko tässäkin asiassa liian lyhytnäköinen ajattelumalli, ettei vanhuksille tiedottamiseen kannata satsata. Tiedän hyvin, että Pieksämäen vanhus- ja terveyspalvelujen menot ovat suhteellisen korkeita, mutta niitä varten saadaan valtionapua ja maksamme kunnallisveroa. Olen edelleenkin sitä mieltä, että kunnille on annettu liian vapaat kädet valtionapujen käytössä. Niitä pitäisi kohdentaa enemmän terveyspalveluihin kuin nyt tehdään. Meillä on hyvä sairaala, joten sitä ei missään tapauksessa saa ajaa alas. Yöpäivystyksen säästöistä ei ole saatu todellista faktatietoa, joten yöpäivystyksen palauttamista Pieksämäelle on harkittava uudelleen.

Niin Pieksämäellä kuin koko Suomessa ollaan varpaillaan maailman taloustilanteen vuoksi. Suomi ei ole erillinen saareke, vaan joudumme mukautumaan ja hillitsemään menoja niin kuntatalouden kuin yksityisten kuluttajien tasolla. Talousgurut antavat ymmärtää, että suomalaispankkien vakavaraisuusasema on vahva ja niillä on omaa pääomaa puskureina. Voin vain todeta, että yksikään puolue ei pysty kunnallistasolla takaamaan ihmisille kaikkea sitä hyvää mitä halutaan, sillä edessä ovat tiukat ajat.

Anja Karjalainen
omaishoitaja,
valtuustoehdokas (kok.)