Mauri Heinonen: Poliisihallinnon uudistuksen mahdolliset vaikutukset Pieksämäen seudulla

Pieksämäellähän poliisin resurssit ovat haavoittuvaiset jo nykyisinkin, sillä pitkien sairaslomien ja muiden pitkien vapaiden aikana poliisi joutuu toimimaan vajaa miehityksellä. Vuoden 2009 alussa voimaan astuva
poliisihallinnon uudistus tulee vähentämään poliisien määrää myöskin Itä-Suomesta ja tulee muuttamaan myöskin Pieksämäen poliisiorganisatiota.

Muutos aiheuttaa esimerkisi poliisipäällikön viran lakkautusta ja nykyisen poliisipäällikön siirtymista Mikkelin poliisilaitokselle apulaispoliisipäällikön virkaan. Pelättävissä on myöskin poliisivartijoiden

vakanssien loppuminen Pieksämäeltä, sillä suunnitteilla on pidätyssellien,eli putkien siirtyminen Varkauden poliisilaitokselle, jolloin vartijoita ei luonnollisesti Pieksämäellä tarvittaisi ja työvuorossa olevat poliisit olisivat kuskaamassa pidätettyjä Varkauteen säilytettäväksi ja tämäkin toimenpide heikentäisi Pieksämäen poliisin toimintaedellytyksiä. Poliisivartijat tekevät työvuorollaan muutakin kuin vartijan tehtäviä, he avustavat poliisia myöskin poliisille kuuluvissa tehtävissä, vartijoiden työpanos on poliisilaitoksella merkittävä ja vahvasti paikallispoliisin toimintaa tukevaa.

Poliisihallinnon uudistus tulee vaikuttamaan myöskin Pieksämäen Liikkuvanpoliisin toimintoihin, sillä oma liikkuvanpoliisin toiminta lakkaa ja liikkuvat siirtyvät Kuopion liikkuvaan poliisiin, pääpaikkana tulee olemaan Kuopio, mikä taas mahdollisesti vähentää poliisin näkyvyyttä Pieksämäen katukuvassa. Nähtäväksi jää voiko Pieksämäellä asuvat liikkuvan poliisin miehet aloittaa ja päättää työvuoronsa Pieksämäeltä käsin, jolloin poliisien näkyvyys toisi lisää turvallisuuden tunnetta aluella asuville ja liikkuville ihmisille, olen esittänyt nämä toiveeni Itä-Suomen poliisijohdolle, kuten myöskin putkatilojen käytön ja vartijoiden vakanssien säilyttämisen omalla paikkakunnalla. Toivotaan että järki ja ymmärrys voittaa myöskin ylemmillä päätöksentekijöillä, koska meikäläinenkin tämän uhkakuvan tajuaa.

Ideaparkin tulon myötä Pieksämäelle on saatava lisää poliisivoimia kaikenlaisten mahdollisten turvallisuusriskien eliminoimiseksi ja turvallisuutemme kaikenpuoliseen takaamiseksi. Meidän kuntalaisten tulee kanssa lisätä kansalaisvastuuta, sillä ainakin Naarajärvellä viimeisten kuukausien aikana nuorison ilkivalta kasvanut, on rikottu keraamisia puistonpenkkejä, on kaadettu ja katkottu lipputankoja, sekä kaiken kukkuraksi katkaistu ala-asteen nurkalta valaisinpylväs josta johdot on jäänyt koululaisten kosketeltavaksi, onneksi huomasin tapauksen sunnuntaina ja sain avun kaupungin teknisenjohtajan välityksellä paikalle ja
homma saatiin kuntoon ennen maanantai-aamua. Toivomuksenani esitänkin hyvät vanhemmat, en ketään osoittaen vaan yleisesti, että seuraisitte lastenne edesottamuksia ja opastaisitte heitä käyttäytymään vapaasti mutta vahinkoja tekemättä. Kansalaisvastuuta tarvitaan tukemaan poliisin toimintaa.

Mauri Heinonen
Pieksämäen Poliisineuvottelukunnan puheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston II-varapuheenjohtaja
Kunnallisvaaleissa ehdokkaana v.2008