Toimintakertomus vuodelta 2009

Yleistä

Vuosi 2009 oli yhdistyksen 45. toimintavuosi (perustamiskokous 24.2.1965). Kulunut vuosi oli siirtymävuosi, jonka aikana valmistauduttiin puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaihdoksiin. Se oli myös surujen ja monien ilojen vuosi. Vuoden alussa, 6.1., kuoli kunniapuheenjohtajamme, viimeinen perustajajäsen Mirjam Salovaara ja loppuvuodesta, 1.12. sai yllättäen iäisyyskutsun pitkäaikainen jäsenemme Raili Pyrstöjärvi.

Paljon oli myös ilon aiheita. Tuli monta uutta jäsentä. Oli monenlaista ja monipuolista toimintaa, myös uusia avauksia, kuten nettisivut ja leikekirja. Mieliin painuva oli kotiseuturetki Jäppilään lokakuun alussa.

Jäsenistö

Vuoden lopussa oli kirjoilla 36 jäsentä (edellisenä vuonna 33). Vuoden aikana saatiin seitsemän uutta jäsentä. Tammikuussa tulivat Minna Ruotsalainen ja Sinikka Ropponen-Ollikainen, elokuussa Mirja Jalonen ja Marja-Liisa Jäppinen, lokakuussa Kaisa Nykänen, Anne Jokelainen ja Anu Tikkanen, tämän hetken kuopus. Etäjäsenemme Riitta Uitto siirtyi 6.4. Naantalin Kokoomusnaisiin, Kirsti Valjakka erosi 7.9.

Syyskokouksessa 30.11. valittiin kunniajäseneksi Kaarina Räsänen ja kunniapuheenjohtajaksi Eila Hulkkonen, joka suruksemme kuoli pian sen jälkeen 2.2.2010.

Hallitus

Hallituksessa oli kaikkiaan yhdeksän jäsentä. Puheenjohtajana jatkoi Maiju Laakso, varapuheenjohtajana oli Päivi Harlin-Saarela. Sihteereinä toimivat Annamari Kontio (myös tiedottaja) ja Sirpa Heiskanen, rahastonhoitajana Marketta Juppi. Muita hallituksen jäseniä olivat Pirjo Lankinen (Kansio-vastaava), Mirja Koistinen, Anna-Maria Kovanen ja Anja Leinonen.

Yhdistyksen leikekirjan pitäjäksi lupautui Minna Ruotsalainen hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus on kokoontunut kuusi kertaa: 21.1., 11.3., 23.4., 14.9., 15.11. ja 30.11. Lisäksi on ollut pari yhteiskokousta Matti ja Liisa Kodilla Ukko-Kokoomuksen kanssa, 15.2. aiheena Ideapark-suunnitelma, jonka poikkeusluvan ympäristöministeriö epäsi 5.2., mukana Jaana Leskinen, Tuula Husso ja Maiju Laakso. 24.5. suunniteltiin yhdessä EU-vaaleja, mukana Päivi Harlin-Saarela, Jaana Leskinen ja Maiju Laakso.

Luottamushenkilöpaikat

Vuoden 2008 kunnallisvaalivoiton seurauksena naisten luottamushenkilöpaikat lisääntyivät huomattavasti, joten kaikkia ei tähän kannata kirjata (erillinen liite). Mainittakoon, että Jaana Leskinen on ollut kaupunginvaltuuston ja – hallituksen sekä Etelä-Savon maakuntahallituksen jäsen. Anja Karjalainen on ollut teknisen lautakunnan sekä PASOn liittovaltuuston jäsen. Marjatta Jupilla on ollut uusi ja hyvin tärkeä luottamuspaikka Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen jäsenenä. Anna-Maria Kovanen on ollut vapaa-aikalautakunnan ja koulutuslautakunnan varajäsen.

Käräjäoikeuden lautamiehenä ovat toimineet Marjatta Juppi ja Karin Karjalainen.

Annamari Kontio oli seurakunnan nuorisotyön johtokunnan jäsen, varalla Pirjo Lankinen. Maarit Valkonen on toiminut seurakunnan lapsityön johtokunnassa.

Kokoukset ja kokoontumiset

21.1. Kokous Mirja Koistisen kotona, läsnä 20 henkeä (nuorin Onni Kovanen 9 kk!). Virpi Makkonen kertoi Amway-tuotteista.

19.2. Vierailu Päivällisteatteriin: Anton Tšehovin Kirsikkapuisto. Nazia Asif kertoi itseilmaisusta ym. Läsnä 6 jäsentä ja 5 puolisoa

8.3. Naistenpäivän tempaus Koivurannassa, läsnä 9 jäsentä + Mikko Laakso. Päivölän asukkaiden ulkoilutusta, seurustelua ja yhteiset kahvit.

6.4. Kevätkokous Lomatrion saunakabinetissa, läsnä 15 jäsentä + Jari Asikainen Pieksämäen Lehdestä. Kokouksen alussa Eila Hulkkonen jakoi jäsenille myönnetyt Naisten Liiton ansiomerkit, kolme kultaista (Kaarina Räsänen, Marjatta Juppi ja Maiju Laakso), kaksi sinistä (Sirpa Heiskanen ja Annamari Kontio) ja kaksi vihreää (Pirjo Lankinen ja Jaana Leskinen). Poliittisen katsauksen piti Jaana Leskinen.

23.4. Kokous Café Good Moodissa, läsnä 13 + Pirkko Kaartti, joka kertoi yhdeksän vuotta toimineen kahvilan toiminnasta.

13.5. Hevosvoimatalkoot Kieman tallilla Kukkaromäessä klo 14 – 19. Läsnä 6 yhdistyksen jäsentä + 7 miespuolista yhteistyökumppania. Kaikki ennakkotilaukset, 130 säkkiä, saatiin tehdyksi.

18.5. Haravointitalkoot Iso-Pappilassa, 5 yhdistyksen jäsentä + 8 muuta.

13.8. Syksyn toiminnan aloituskokous Anna-Maria Kovasen uudessa kodissa Ruustinnantiellä, 10 jäsentä + Onni

20.10. Tutustuminen kirjakauppa KIPAan Minna Ruotsalaisen esitellessä. Sen jälkeen kokous Rika Linnassa. Läsnä 16 jäsentä.

30.11. Syyskokous Ravintola Ruiskukassa, läsnä 20 henkeä. Alussa Maiju Laakson puheenjohtajakauden lopettajaisseremoniat, jotka aloitti Teppo Leinonen Kokoomusnuorista. Poliittisen katsauksen piti Jaana Leskinen.

Kyläretki Jäppilään 3.10.

Vuoden kohokohtia oli lauantaina 3.10. toteutettu kotiseuturetki Jäppilään Käpryn kylälle ja Tihusniemeen Metsähallituksen maille. Kyläretket kuuluvat meillä ”Kokoomus kuuntelee–ohjelmaan”. Mukana oli 6 yhdistyksen jäsentä, neljä lasta, yksi veljenpoika Niko 16 v sekä Kaarina Puikkonen ja Mikko Laakso Ukko-Kokoomuksesta. Oppaina olivat Pentti Airaksinen Käpryltä ja Kyösti Koponen, Kivisen kalastusyrityksen vuokrannut senioritoimittaja Sorsakoskelta.

Maiju laati retkestä raportin sekä lehtikirjoituksen, joka julkaistiin kokonaisuudessaan kuvineen (5 kpl) Pieksämäen Paikallisessa 26.10. sekä hiukan lyhennettynä Warkauden Lehdessä 20.11. hyvällä paikalla. Retkiselostus lähetettiin myös Naisten Liiton viestintäsihteerille Anna von Hertzenille, joka välitti sen myös porvarillisen työn arkistoon.

Julkilausuma ja kuntalaisaloite

Syyskokouksessa hyväksyttiin Pieksämäen koululaitosta koskeva julkilausuma ”Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö uusille urille”. Aloite tähän tuli Mirja Jaloselta. Se laadittiin yhteistyössä Maiju Laakson ja Naisten Liiton viestintäsihteerin, Anna von Hertzenin, kanssa.

Julkilausuma sai hyvin näkyvyyttä. Se julkaistiin Pieksämäen Lehdessä ja Paikallisessa. Myös Länsi-Savo huomioi sen. Se lähetettiin sivistysjohtaja Kari Koistiselle ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja Marja-Liisa Kähköselle sekä Heikki Skytälle. Se sai koulupuolella hyvän vastaanoton. Koulutuslautakunta käsitteli ja keskusteli julkilausumasta ainakin yhdessä kokouksessa.

Mirja Jalonen teki Nenonpellon koulun vanhempien puolesta myös kuntalaisaloitteen nopeusrajoituksen (60 km/h) asettamisesta kantatie 72 Nenonpellon taajaman kohdalle. Se on parhaillaan käsiteltävänä Kaakkois-Suomen tiepiirissä, joka päättää asiasta. Aloite tulee valtuuston tietoon 16.3.2010 pidettävässä kokouksessa.

Kansion opintokerhot

Kansallisen Sivistysliiton Opintokeskus Kansion opintokerhoja on ollut kolme. Pirjo Lankinen on Kansiovastaavana huolehtinut raportoinnin ja yhteydenpidon Kansion toimistoon. Kerhon n:o 1 tavoitteena oli uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen sekä uusien jäsenten ”vihkiminen” yhdistyksen toimintaan. Työtunteja kertyi 28 ja ohjaajana oli Pirjo Lankinen.

Kerho 2:n tavoitteena oli jäsenten tietokonetaitojen vahvistaminen ja puolueen sähköisten palveluiden käyttöön vihkiytyminen. Ohjaajana oli Maiju Laakso ja työtunteja 15.

Kerhossa 3 valmistauduttiin puheenjohtajan ja eräiden hallituksen jäsenten vaihdoksiin. Kokoomus kuuntelee – teemaan liittyen suunniteltiin kotiseuturetkeä. Työtunteja oli 31 ja ohjaajana toimi Pirjo Lankinen Maiju Laakso apunaan.

Talous, varainhankinta ja stipendit

Yhdistyksen tilien saldo oli vuoden lopussa 1204,51 €, Tärkein tulonlähde oli edelleen hevosvoimatalkoot, jotka tuottivat 482,50 €. Kansion opintokerhoista tuli 189 €. Lisääntyneet luottamushenkilöpaikat tuottivat puolueverona 174 €.

Keväällä jaettiin perinteinen 50 € stipendi Meriluodon koulun yhdeksäsluokkalaiselle, Noora Tarvukselle, joka oli eniten korottanut arvosanojaan viimeisenä opiskeluvuonna.

Lukion 100 -vuotisjuhlan merkeissä annettiin 100 € stipendi kevään ylioppilaalle, Tiia Leikkaalle.

Koulutusta

Helmikuussa, 23.2. klo 9 – 12 oli seutuopistossa ATK-koulutusta aiheena puolueen sähköiset palvelut. Kouluttajana oli Jyrki Selenius Kansiosta. Läsnä oli 9 yhdistyksen jäsentä + 4 Ukko-Kokoomuksen jäsentä.

Etelä-Savon Kokoomusnaisten piirin koulutukseen 7.11. osallistuivat Päivi Harlin-Saarela, Mirja Koistinen, Anu Tikkanen, Pirjo Lankinen ja Maiju Laakso. Kouluttajina olivat Pekka Selenius, joka kertoi puolueen toiminasta sekä Kokoomusnaisten viestintäsihteeri Anna von Hertzen, joka johdatti meidät luovan kirjoittamisen salaisuuksiin mukaansatempaavasti.

Nettisivut

Yhdistys on vanhastaan ollut mukana Etelä-Savon Kokoomusnaisten piirin sivuilla osoitteessa www.etelä-savonkokoomusnaiset.net. Puheenjohtaja päivitti tiedot vuoden lopulla. Uutta on se, että olemme nyt mukana Pieksämäen Kokoomuksen sivuilla osoitteessa www.pieksamaenkokoomus.fi. Puheenjohtaja neuvotteli niistä Heikki Skytän kanssa ja lähetti aineistoa vuoden lopulla. Heikki sai sivut kuntoon tämän vuoden helmikuussa. Sivut vaativat jatkuvaa ylläpitoa.

Europarlamenttivaalit

EU-vaaliehdokas Riikka Railimo vieraili Pieksämäellä, Savon Solmussa 8.3. Tapaamisessa mukana olivat Päivi Harlin-Saarela, Jaana Leskinen ja Maiju Laakso sekä kolme Ukko-Kokoomuksen jäsentä. Myös Pieksämäen Lehti oli paikalla. Mikkelin Klubilla 2.4.2009 pidetyssä Riikan kampanjan avajaistilaisuudessa yhdistystä edusti Päivi Harlin-Saarela.

EU-vaaliehdokas Ari Vatanen vieraili City-Marketin edustalla 20.5. Paikalla oli myös Maiju Laakso.

Ministeri Jyri Häkämies vauhditti EU-vaaliehdokkaiden Riikka Railimo ja Heikki Kauppi vaalikiertuetta torin esiintymislavalla 1.6. klo 11 – 12.

Yhdessä Ukko-Kokoomuksen kanssa järjestettiin vielä toritapahtuma 6.6. klo 10 – 12 letunpaiston ja yleisön jututtamisen merkeissä. Letut syötiin käsistä, jonoa oli koko ajan. Letun paistossa kunnostautuivat Kaarina Puikkonen (Ukko-Kokoomus), Marja-Liisa Leikas ja Maiju Laakso.

Hyvästä kampanjasta huolimatta Etelä-Savon Kokoomusnaisten ehdokas Riikka Railimo ei kesäkuun vaaleissa päässyt EU-parlamenttiin.

Ideapark-hanke

Vuonna 2007 käynnistynyt hanke rakentaa kauppa- ja matkailukeskus Naiskankaan risteyksen pohjoispuolen suoalueelle koki helmikuussa takaiskun. Ympäristöministeriö hylkäsi 5.2.2009 kaupungin anomuksen hyväksyä keskustan eteläosan osayleiskaava seutukaavasta poiketen.

Pieksämäen kokoomusjärjestöissä ryhdyttiin toimiin Ideaparkin puolesta. Maiju ja Mikko Laakso laativat Nykypäivään mielipidekirjoituksen otsikolla ”Kokoomus ei kuunnellut ja toivokin vietiin”. Se julkaistiin kokonaisuudessaan 20.2. Pieksämäen Lehden yleisönosastoon kirjoittivat monet kokoomuslaiset. Maiju on lähettänyt aiheesta monia sähköposteja ministeri Jan Vapaavuorelle sekä puoluesihteeri Taru Tujuselle.

Toukokuussa, 27.5. matkasi Helsinkiin ”karvalakkilähetystö”, jossa mukana olivat Juhani Keinonen, Mauri Heinonen, Mikko Laakso ja Kokoomusnaisista Jaana Leskinen ja Maiju Laakso. Olli Nepponen oli järjestänyt eduskuntataloon tapaamisen asuntoministeri Jan Vapaavuoren kanssa. Paikalla oli myös Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pekka Ravi ja kansanedustaja Lenita Toivakka. Juotiin eduskuntaryhmän tarjoamat kahvit ja käytiin keskustelu rakentavassa hengessä. Luovutettiin ministerille kauppa-, viihde- ja matkailukeskusta puoltava muistio sekä peruskartta, josta kävi ilmi, että suunnitelma ei uhkaa Tahinsuon luonnonsuojelualuetta.

Etelä-Savon Kokoomusnaisten piirin toiminnasta

Piirihallituksessa yhdistyksemme edustajina ovat toimineet Pirjo Lankinen (varalla Päivi Harlin-Saarela) sekä Maarit Valkonen (varalla Mirja Koistinen). Piirihallitus on kokoontunut noin kerran kuussa.

Piirin kevätkokouksessa 26.4. edustajinamme olivat Pirjo Lankinen ja Päivi Harlin-Saarela.

Piirin syyskokouksessa 7.11. Kenkäverossa olivat Pirjo Lankinen, Päivi Harlin-Saarela, Mirja Koistinen, Anu Tikkanen ja Maiju Laakso.

Piirihallitus kokoontui Pieksämäellä 16.8. Ravintola Ruiskukassa Lenitan johdolla. Mukana yhdistyksestämme oli 6 jäsentä.

Jo perinteeksi muodostunut Mikkelin Kokoomusnaisten risteily Saimaalle partiolaisten Lola-laivalla toteutettiin 10.8. hienossa säässä. Puoluesihteeri Taru Tujunen kertoi politiikan ajankohtaisasioista. Liiton viestintäsihteeri Anna von Hertzen teki lehtijutun, joka ilmestyi jo seuraavassa Nykypäivässä. Lehtikuvasta saattoi tunnistaa yhdistyksemme edustajat, Mirja Koistisen, Sirpa Heiskasen, Hilsu Seppäsen ja Maiju Laakson

Lenita Toivakka valittiin Naantalin edustajakokouksessa 18.10. Kokoomuksen Naisten Liiton 1. varapuheenjohtajaksi.

Etelä-Savon Kokoomuspiirin kokouksissa yhdistystä on edustanut Jaana Leskinen.

Edustukset

30.1. Mirjam Salovaaran hautajaisiin osallistuivat Eila Hulkkonen, Mirja Koistinen ja Maiju Laakso.

14.3. Puheenjohtajapäivillä Hämeenlinnassa oli varapuheenjohtaja Päivi Harlin-Saarela.

9.5. Kansallisten Seniorien 30-vuotisjuhlissa yhdistystä edustivat Mirja Koistinen ja Pirjo Lankinen.

17. – 18.10 Naisten Liiton edustajakokouksessa Naantalissa olivat mukana Mirja Koistinen, Päivi Harlin-Saarela ja Maiju Laakso.

19.12. Raili Pyrstöjärven siunaustilaisuuteen Vangasniemessä osallistui Maiju Laakso.

Arkistointi

Maiju Laakso vei kotiseutuarkistoon 27.11. puheenjohtajakautensa 2000 – 2009 pöytäkirjat ym. paperit vuoden 2009 pöytäkirjoja lukuun ottamatta. Jo aikaisemmin, 40-vuotisjuhlan jälkeen, 17.4.2005, sinne toimitettiin vuosien 1987 – 2000 paperit.

Yhdistyksen varhaisimmat, vuosien 1965 – 1989, pöytäkirjat, perustamiskirja ym. paperit olivat Eila Hulkkosen hallussa. Ne veimme yhdessä Eilan kanssa kotiseutuarkistoon 8.12.2009. Yhdistyksen olennaiset paperit kannattaa jatkossakin viedä kotiseutuarkistoon, jossa ne ovat hyvässä tallessa ja myös käytettävissä.

Lopuksi

Toimintaa oli vuonna 2009 todella paljon ja monenlaista. Näin toimintakertomuksestakin tuli pakosta pitkä. Olen pyrkinyt kirjaamaan toiminnan kaikki ulottuvuudet tarkasti, ohjeeksi tulevien kertomusten kokoajille. Yhteistyötä kannattaa harrastaa tässä entistä enemmän, niin kuin kaikessa muussakin toiminnassa.

Toimintavuoden ilonaiheita oli näkyvyytemme lehdistössä. Ilmoitus kokouksista oli Nykypäivässä 12 kertaa ja Pieksämäen Lehdessä 19 kertaa. Lisäksi oli kaksi juttua Paikallisessa ja Pieksämäen Lehdessä, yksi juttu Warkauden Lehdessä sekä muutama yleisönosastokirjoitus.

Aktiivisia, yhteisten asioiden hoitamisesta kiinnostuneita Kokoomusnaisia tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Pidetään siis yhdistyksemme hengissä, hankitaan uusia jäseniä, jaetaan tehtäviä, osallistutaan koulutuksiin ja kunnallisiltoihin.

Kiitokset kuluneiden vuosien yhteistyöstä kaikille ja varsinkin hallituksessa toimineille!

Pieksämäessä 16.3.2010

Maiju Laakso

pj vuosina 2000 – 2009