Uusi graafinen ilme ja ohjeistus

Kokoomus on ajantasaistanut graafisen ilmeensä. Puolueen tunnuksena pitkään käytetty ruiskukkalogo on modernisoitu ja puolueelle on luotu uusi graafinen ohjeistus, joka määrittelee puolueen kaikkien olemassa olevien graafisten elementtien käyttösäännöt.

Esimerkiksi Kokoomuksen valtakunnallisessa viestinnässä puolueen tunnukseksi on viime vuosina vakiintunut Kokoomus-tekstilogo, jossa ensimmäisen o-kirjaimen päällä on ns. Toivon lintu. Jatkossa tätä tekstilogoa suositellaan käytettäväksi Kokoomukseen liittyvissä kuvituksissa.

Nyt kun logot ja ohjeistus on uusittu, olisi tärkeää, että myös paikallistason kokoomustoimijat käyttäisivät uusia logoja ja noudattaisivat uusittua graafista ohjeistusta. Vanhojen aikansa eläneiden logojen on syytä päästä jo eläkkeelle kaikessa viestinnässä.

Ohjeistus Ruiskukka-, Leijona- ja Toivon Lintu -logojen käytöstä löytyy mediapankista osoitteesta: http://www.kokoomus.fi/mediapankki/. Mediapankista löytyvät kaikki Kokoomuksen logot sekä verkkokäyttöön että painokelpoisina versioina.

Puolueen graafisen ohjeistuksen voi tilata ammattikäyttöön Kokoomuksen mediapankista löytyvällä lomakkeella ja Pieksämäen kokoomustoimijat saavat tarvittaessa ohjeistuksen myös paikallisyhdistyksen webmasterilta Heikki Skytältä.