Teemailta kuntauudistuksesta

Pieksämäen Seudun Kokoomus järjesti tiistaina 6. maaliskuuta teemaillan, jonka aiheena oli kuntauudistus ja sen vaikutukset Pieksämäen seudulle. Teemailta järjestettiin Pieksämäen kaupungintalolla ja vierailevana alustajana tilaisuudessa oli apulaiskaupunginjohtaja Juha Nousiainen.

Saimme kattavan selvityksen Pieksämäen kaupungin tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä sekä yleisellä tasolla että suhteessa kuntauudistuksen valmisteluissa käytettäviin kriteereihin. Lopputulemana voitiin todeta Pieksämäen kaupungin tilanteen oleva haasteellinen, muttei mahdoton. Pieksämäellä on tällä hetkellä noin 19.700 asukasta ja kaupunki muodostaa selkeän asiointi- ja työssäkäyntialueensa.

Käytyjen monipuolisten keskustelujen jälkeen läsnäolijat olivat yksimielisiä siitä, ettei tällä hetkellä ole pakottavaa tarvetta uusiin kuntaliitoksiin. Useammassa puheenvuorossa todettiin, että Pieksämäen kaupungin kannattaisi pysyä itsenäisenä ja pyrkiä kohentamaan tilannettaan ainakin parin seuraavan valtuustokauden ajan ennenkuin kuntaliitoskeskusteluja kannattaa vakavissaan avata.

Mikäli kuntaliitoksiin olisi pakottavaa tarvetta tai valtionhallinnon taholta tulevaa pakkoa, pidettiin teemaillan osanottajien keskuudessa ns. Keski-Savon mallia ja Varkauden suuntaa kaikkein huonoimpana vaihtoehtona.  Pieksämäelle perinteisen Etelä-Savon ja Mikkelin suunnan lisäksi keskusteluissa nousi esiin mm. Keski-Suomen suunta ja Jyväskylän ympärille muodostunut kasvukeskus sekä mahdollisina yhteistyökumppaneina Varkauden sijaan myös Kangasniemi, Hankasalmi ja Suonenjoki.

Teemaillasta saatiin hyviä eväitä yhdistyksen hallitukselle ja valtuustoryhmälle. Virallista kantaa Pieksämäen Seudun Kokoomus ry tai Kokoomuksen valtuustoryhmä eivät ole kysymyksiin toistaiseksi ottaneet, vaan tilanteen kehittymistä seurataan ja tehdään kannanottoja sitten kun niiden aika on.