Kokoomuksen valtuustoaloitteita

Kokoomuksen valtuustoryhmä avasi uuden valtuustokauden jättämällä ensimmäisessä valtuuston kokouksessa kaksi valtuustoaloitetta.

Mauri Heinosen esittelemä ja kaikkien seitsemän valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite esitti, että Pieksämäen kaupungin hallintosäännön uudistaminen aloitettaisiin välittömästi. Hallintosäännön uudistaminen nousi esille paitsi Kokoomuksen myös useiden muiden puolueiden vaalityössä syksyllä 2012.

Heikki Skytän esittelemä ja niin’ikään kaikkien kokoomusvaltuutettujen allekirjoittama valtuustoaloite puolestaan esitti, että Pieksämäen kaupungin nettisivuilla kerrottaisiin kuntalaisille eri lautakuntien ja toimielinten jäsenluettelojen yhteydessä myös ko. lautakunnan toimenkuvasta ja annettaisiin muutamia esimerkkejä asioista, jotka kyseisen toimielimen päätösvaltaan kuuluvat. Lisäksi samassa yhteydessä toivottiin kerrottavan kuka toimii kyseisen lautakunnan esittelijänä ja mihin tahoon kuntalaiset voivat olla yhteydessä halutessaan saada asioitaan kyseisen lautakunnan tietoon tai käsiteltäväksi.

Myös Keskustan Risto Ockenström jätti ensimmäisessä valtuuston kokouksessa kaksi valtuustoaloitetta, joista toinen esitti Pieksämäen säilymistä itsenäisenä kuntana ja yhteistyön selvittämistä kaikkien naapurikuntien kanssa ennen sote- ja kuntaliitosselvitysten suunnan määrittelyä ja toinen esitti Tahiniemen koulun avaamista uudelleen.