Pieksämäen Kokoomuksen puheenjohtaja vaihtuu!

Pieksämäen Kokoomuksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Pekka Seppä. Yhdistyksen hallitukseen valittiin kuusi jäsentä Mari Blommendahl, Rita Schulz, Marika Kiiveri, Heikki Skyttä, Tero Tujunen ja Pekka Valtari. Hallitus valitsee myöhemmin keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Uuden hallituksen toimikausi alkoi vuosikokouksesta 2.7.2015.

Aiempi puheenjohtaja Heikki Skyttä ilmoitti jo aiemmin keväällä luopuvansa yhdistyksen puheenjohtajuudesta tultuaan valituksi myös Pieksämäen Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajaksi.

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2014 toimintakertomus, tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus edellisen vuoden vastuuvelvollisille. Yhdistyksen jäsenmaksuosuus päätettiin pitää entisellään aina vuoden 2016 loppuun asti.