Pieksämäen Kokoomuksen vaaliohjelma piirtää kuvaa kaikille hyvästä Pieksämäestä

Pieksämäen Kokoomus julkaisi sunnuntaina 12.3. vaalistarttinsa yhteydessä myös kuntapoliitisen ohjelman tulevalle valtuustokaudelle.

Kahdeksansivuinen ohjelma on visio siitä millaista Pieksämäkeä paikallinen Kokoomus haluaa olla tekemässä yhdessä kuntalaisten ja muiden poliittisten ryhmien kanssa. Kuntapoliittisen ohjelman on koostanut ja toimittanut nykyisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Heikki Skyttä ja sen tekemisessä ovat olleet mukana yhdistyksen hallituksen ja nykyisen valtuustoryhmän ohella myös kuntavaalien ehdokasjoukko. Ohjelmaa laadittaessa sparrausapua on saatu myös monelta sitoutumattomalta Pieksämäen arkielämän asiantuntijalta.

Kokoomuksen valtakunnallisen kampanjan henki on ”kaikille hyvä kunta tehdään yhdessä” eli kannustetaan kuntalaisia ottamaan osaa uuden maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan luontiin ja korostetaan että yhteistyöllä tavoitteisiin päästään.

Pieksämäen Kokoomuksessa ollaan samaa mieltä, mutta oman vaaliohjelmansa paikalliset kokoomuslaiset ovat rakentaneet vielä konkreettisemmin Pieksämäkeä ja pieksämäkeläisiä koskettavista asioista.

Niihin päästään yhdessä ja yhteistyöllä. Nyt julkaistu vaaliohjelma ei ole listaus siitä mitä kaikkea Kokoomus lupaa tai tekee yksin vaan visio siitä, millaiseksi se haluaa olla mukana Pieksämäkeä rakentamassa ja kehittämässä yhdessä koko kunnan kanssa.

Kokoomus peräänkuuluttaa tulevalle valtuustokaudelle yhteen hiileen puhaltamista oman kotikunnan puolesta. Asioita saadaan aikaiseksi kun kaikki ovat yhteisellä asialla, niin kuntalaiset kuin päättäjätkin puoluerajoja katsomatta.

Poimintoja Kokoomuksen tavoitteista Pieksämäellä:

  • Päätöksentekokulttuuriin avoimuutta ja johdonmukaisuutta, lisää vuorovaikutusta luottamushenkilöiden ja virkamiesten välille jo asioisen valmisteluvaiheessa.
  • Elinkeinopolitiikkaa kehitettävä, Pieksämäki tarvitsee työtä ja verotuloja. Uusien yritysten ja hankkeiden ohella pidettävä huoli myös olemassa olevien työpaikkojen säilymisestä. Kunta, joka edistää yrittäjyyttä, luo myös työtä ja hyvinvointia.
  • Kaupungin talous pidetään kunnossa, jotta pystymme huolehtimaan vastuullisesti kuntalaisten palveluista. Palveluja tarjotaan riittävässä määrin ja riittävän lähellä kuntalaisia.
  • Pieksämäen edunvalvontaan on panostettava aivan uudella otteella kuntien tehtäväkentän muuttuessa, kun osa päätösvallasta mm. lähipalveluiden osalta siirtyy maakuntatasolle.
  • Pieksämäen profiili sivistyskuntana edellyttää toimivia, terveitä ja ajanmukaisia koulutiloja. Lisäksi nuorillemme on turvattava monipuoliset toisen asteen opiskelumahdollisuudet omalla paikkakunnalla.

Tutustu ohjelmaan kokonaisuudessaan: