Kokoomuksen valtuustoaloite palvelustrategiasta Pieksämäen kaupungille

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti 17.12.2018 kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitettiin Pieksämäen kaupungille laaditaan erillinen palvelustrategia, jossa linjataan kuntapalveluiden järjestämisestä eri toimialoilla riittävän pitkällä aikavälillä eteenpäin.

Palvelustrategialla tavoitellaan palvelutuotannon kehittämistä ja hallittua uudistamista vastaamaan kuntalaisten muuttuvia tarpeita.

Palvelustrategia on työkalu kunnan oman palvelutuotannon määrittelyyn ja ohjaamiseen sekä viesti palveluiden käyttäjille, omalle henkilöstölle sekä ulkopuolisille toimijoille varautua muutoksiin ja tarpeisiin.

Palvelustrategia antaa ennakoitua tietoa mihin suuntaan palvelutuotanto on kehittymässä ja mitä aiotaan tuottaa itse, mitä hankitaan ulkopuolelta, ja mitä tuotetaan kumppanuuksien avulla.

Pieksämäellä 17.12.2018
Kokoomuksen valtuustoryhmä