Pieksämäen kokoomus julkaisi ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa

Pieksämäen Kokoomuksen ehdokashankinta ensi vuoden huhtikuun kuntavaaleihin on sujunut aiempaa jouhevammin, sillä ehdokasjoukkoon on saatu vanhojen konkareiden lisäksi myös monia uusia nimiä. Kiinnostus yhteisten asioiden hoitoon on selvästi kovempaa kuin edellisten kuntavaalien alla neljä vuotta sitten.

Uutta verta on luvassa vanhojen tekijöiden rinnalle, sillä tähän mennessä ehdokkuutensa ovat jo varmistaneet nykyisen valtuustoryhmän ulkopuolelta: Matti Heimovaara, Anne Hämäläinen, Karin Karjalainen, Anna-Maria Kovanen, Lauha Parkkinen, Pekka Seppä, Timo Taavitsainen, Pentti Tanskanen, Markku Tertsunen, Tero Tujunenja Pekka Valtari.

Kokoomuksen paikallista vaaliohjelmaa laaditaan yhdessä ehdokasjoukon kanssa.

Tällä hetkellä Kokoomuksessa on pohdittu etenkin kaupungin elinvoimaisuutta. Yhdistyksen hallituksen mielestä uusien työpaikkojen luomisen mahdollistaminen sekä paikkakunnan yleinen yrittäjämyönteisyys ovat avaintekijöitä, joilla Pieksämäen kehitykselle luodaan kaupungin puolelta edellytyksiä.

Toisaalta myös olemassaolevien yritysten tarpeiden kuunteleminen ja kartoittaminen luo kuvaa yrittäjäystävällisestä kaupungista, johon yrittäjien kannattaa investoida, toteaa Pieksämäen Kokoomuksen puheenjohtaja Pekka Valtari.

Pieksämäen Kokoomuksen mielestä kaupungin elinkeinotoimen kehittämiseen tulisi jatkossa kohdentaa enemmän resursseja ja se tulisi liittää näkyvämmin mukaan koko kaupungin organisaatioon. Kaupungin elinvoimaisuus ja monipuolinen kehittäminen ovat meidän yhteisiä asioitamme ja tähän kekoon voivat kortensa kantaa yritysten ja kaupunkiorganisaation lisäksi myös kuntalaiset.

Turhasta vastakkainasettelusta ja pikkupolitikoinnista olisi hyvä päästä eroon ja nähdä kaupungin tulevaisuuden turvaaminen ja kehittäminen meidän kaikkien yhteisenä ponnistuksena.