Vuosikertomus potilasasiamiestoiminnasta Kokoomuksen toiveissa

Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdotti 10.9.2018 kaupunginvaltuuston kokouksessa, että jatkossa myös potilasasiamies-toiminnasta laaditaan samankaltainen vuosikertomus kuin nykyisin sosiaaliasiamiehen toiminnasta tuotetaan.

Potilasasiamieskertomus pitää sisällään yhteydenottojen määrän potilasasiamieheen, muistutuksien, kanteluiden ja potilasvahinkoilmoituksien määrän sekä hoitoonpääsyjen ajat eri terveydenhuollon palveluissa.