Miten Pertinkujan kaava saataisiin maaliin?

Pieksämäellä on viime vuosina käyty vilkasta keskustelua, jonka lomassa on esitetty useita ehdotuksia mitä nk. kaupungintalon ranta-alueelle tulisi tehdä. Pallo on siirtynyt valmistelukoneistossa edestakaisin useita kertoja ja kaava on jälleen kerran uudessa valmistelussa teknisessä lautakunnassa.

On kysytty tarvitaanko Pieksämäellä uusia kerrostaloja kun tälläkin hetkellä tyhjiä asuntoja on runsaasti ja kaupungin asukasluku on laskussa? Toisaalta aiheellinen pohdinta on sekin, vastaavatko nämä tyhjät asunnot tämän päivän tarpeita ja vaatimuksia? Entä voitaisiinko keskustan muille vapaille tonteille rakentaa taloja jos niille on tarvetta?

Vankkaa kannatusta kerää ajatus, että Pertinkujan aluetta kehitettäisiin ensisijaisesti kaupunkilaisten yhteiseksi tapahtuma- ja virkistysalueeksi ja pyrittäisiin samaan Pieksämäelle nykyistä enemmän suuria yleisötapahtumia ja sitä kautta matkailun tulovirtoja talousalueelle.

Tapahtumapuiston kannattajat ovat huolissaan voidaanko Pieksämäen keskustassa edelleen järjestää suurempia tapahtumia jos Pertinkujan kaava lohkaisee merkittävän osan nykyisin avoimesta rakentamattomasta alueesta? Entä miten lisääntyvä asutus puiston laidalla vaikuttaa tapahtumien melu- ja ympäristölupiin?

Pieksämäen Kokoomus on huolissaan tilanteesta, missä päätöksiä ei saada aikaan ja asia pitkittyy. Mielestämme virkamiesten ja luottamushenkilöiden on otettava vastuu kaavoitusasian etenemisestä, sillä nykyinen pattitilanne ei ole kenenkään kannalta hyvä. Kaupunkilaiset eivät tiedä miten kaupunkia kehitetään, mahdolliset rakentajat eivät voi miettiä tulevaa ja tapahtumien järjestäjät eivät tiedä löytyykö heidän suunnitelmille paikkoja. Epätietoisuuden jatkuessa voimme jäädä ilman sekä kerrostaloja että tapahtumia.

Vetoamme kaikkiin osapuoliin yhteisen näkemyksen löytymiseksi. Nyt ei ole aika kaivautua omiin puolustusasemiin vaan etsiä kompromissiratkaisua, jolla turvattaisiin sekä kehittyvä asuinrakentaminen kantakaupungissa että elinvoimaiset yleisötapahtumat vuosiksi eteenpäin.

Pieksämäen Kokoomus
Hallitus