Teimme kuntavaaleissa hyvän tuloksen!

Pieksämäen Kokoomuksen saama 15,4% kannatus on mainio saavutus!  Olemme paikkamme taas kerran lunastaneet ja pysyimme kaupungin kolmanneksi suurimpana puolueena. Välimatka kahden kärkeen myös kutistui.

Kiitos äänestäjille luottamuksesta sekä jäsenistölle, ehdokkaille, ehdokkaiden tukitiimeille ja kaikille vaalityössä sekä viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana kokoomustoiminnassa tavalla tai toisella mukana olleille.

Vaikka tällä kertaa saamamme kannatus on -1,3% alhaisempi kuin kuntavaaleissa 2008, niin eduskuntavaaleista 2011 on tultu ylöspäin +3,2% eli enemmän kuin yksikään muu puolue kaupungissa – ja kun ei eduskuntavaalitkaan menneet huonosti niin tulos on oikeastaan vallan mainio.

Kun otetaan huomioon, että valtuuston koko pieneni näiden vaalien myötä 49:stä valtuutetusta 43:een valtuutettuun, niin voidaan todeta Kokoomuksen säilyttäneen asemansa, vaikka yksi valtuutettu vähemmän ryhmässämme jatkossa onkin. Nykyisessä valtuustossa meillä on kahdeksan valtuutetun turvin 16,3% paikoista ja tulevassa valtuustossa meillä on myös 16,3% paikoista vaikka valtuutettuja onkin vain seitsemän.

Kokoomuksen toimintaan kuluvalla valtuustokaudella on myös oltu ilmeisen tyytyväisiä, sillä kaikki ehdolle asettuneet valtuutetut Jaana Leskinen, Mikko Laakso, Seppo Haavisto, Marja-Liisa Kähkönen ja Mauri Heinonen myös uusivat paikkansa. Uusina valtuutettuina valtuustoon nousivat Heikki Skyttä ja Pekka Lipsanen.

Varavaltuutettuja on saman verran kuin varsinaisiakin ja tässä ryhmässä jatkavat aiemmat varavaltuutetut Seija Hietakangas, Jari Nykänen ja Pekka Seppä. Uusina varavaltuutettuina valtuustoryhmässämme aloittavat Tero Tujunen, Mari Blommendahl, Maria Hietanen-Norris ja Tero Suhonen.

Kokoomuksen kampanja ja ehdokkaat tavoittivat äänestäjät paremmin vasta loppua kohden ja Kokoomuksen tulokseen alhaiseksi jäänyt äänestysprosentti ja etenkin vaalipäivän äänestysaktiivisuuden romahdus tekivät varmasti oman lovensa.

Saimme suhteellisesti enemmän ääniä vaalipäivänä (17,2%) kuin ennakkoon (14%) ja voidaan hyvin olettaa, että korkeampi vaalipäivän äänestysaktiivisuus olisi satanut meidän laariimme ennakkoääniin painottuneen Keskustan kustannuksella. Yleensä myös uudet ja ensikertalaiset ehdokkaat keräävät pääosan äänistään vasta vaalipäivänä ja voidaan perustellusti olettaa, että alhainen vaalipäivän aktiivisuus söi etenkin uusien ehdokkaidemme tulosta.

Jos äänestysaktiivisuus vaalipäivänä olisi ollut parempi, olisi kenties -1,3% lasku kuntavaalikannatuksessa taittunut vielä muutaman kymmenyksen lievemmäksi, mutta siltikään emme olisi kahdeksanteen valtuustopaikkaan yltäneet. Jos otetaan huomioon puolueiden ääniosuudet ennakkoäänistä ja vaalipäivän äänistä ja oletetaan äänien jakautuneen samoin myös jos vaalipäivän äänestysaktiivisuus olisi yltänyt edellisten vaalien lukemiin, niin siinä tapauksessa Keskusta olisi menettänyt yhden paikan ja Vihreät puolestaan saaneet toisen paikan. Tosin jälkikäteen ei voi muuta kuin arvailla ja olettaa. Hyvä tulos kuitenkin tehtiin, nyt vaan katsotaan eteenpäin!

Valtuutetut 2013-2016 ja äänimäärä:

Leskinen Jaana, 257
Skyttä Heikki, 114
Laakso Mikko, 113
Lipsanen Pekka, 90
Haavisto Seppo, 84
Kähkönen Marja-Liisa, 72
Heinonen Mauri, 67

Varavaltuutetut 2013-2016 ja äänimäärä:

Hietakangas Seija, 60
Tujunen Tero, 57
Nykänen Jari, 52
Seppä Pekka, 50
Blommendahl Mari, 46
Hietanen-Norris Maria, 37
Suhonen Tero, 36