Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro vuoden 2018 talousarviokeskustelussa

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston 11.12.2017 kokouksen talousarviokeskustelussa:

Vuonna 2015 laaditun talouden tasapainotusohjelman ansiosta kaupungin talous on kohentunut ja pahimmat karikot on vältetty. Edellinen tilinpäätös oli ylijäämäinen ja näin näyttää olevan myös kuluvan vuoden tilinpäätöskin.

Nyt kun tulevien vuosien taloutta suunnitellaan, on muistettava ettei edelleenkään ole aihetta hurraamiseen ja kaupungin talous on pidettävä vastaisuudessakin tasapainossa. Lisäksi kauan odotettu sote-uudistus tulee muuttamaan kuntataloutta ja sen painopistettä ratkaisevasti.

Tämän lisäksi väkiluku on viime vuosina vähentynyt huolestuttavaa tahtia ja muuttotappiota suurempi tekijä on luonnollinen väestönmuutos eli syntyvyys on alhainen verrattuna kuolleisuuteen.

Nämä kaikki edellä mainitut seikat on otettava huomioon kaupungin toiminnan ja tulevien investointien suunnittelussa.

Uusia investointeja ja palvelurakennetta on tarkasteltava kriittisesti ja ne on suhteutettava kaupungin taloustilanteeseen, asukkaiden ikärakenteen kehitysnäkymiin ja vastaavaan palvelutarpeeseen.

Investointien suunnittelun tulee olla nykyistä pitkäjänteisempää ja kestävämpää. Suunniteltaessa uusia investointeja on otettava opiksi tehdyistä virheistä ja kiinnitettävä erityistä huomiota rakennushankkeiden valvontaan ja seurantaan.

Elinkeinopolitiikka on avainasemassa mikäli kehityksen suuntaa halutaan muuttaa. Uusia työpaikkoja on luotava ja samalla pidettävä kiinni niistä työpaikoista, joita meillä on.

Paikallisia yrityksiä tulee paitsi arvostaa myös kannustaa kehittymään kasvamaan.

Toimiva elinkeinopolitiikka lisää työpaikkojen määrää ja verotuloja. Kun töitä on tarjolla, pysyvät myös työikäiset veronmaksajat kaupungissamme.