Valtuustoaloite Veturitorin pelisääntöjen selkeyttämisestä

Veturitori on ollut Pieksämäen kaupungin mittakaavassa huomattavan suuri investointi ja siihen on asetettu suunnittelu- ja rakennusvaiheessa runsaasti odotuksia.

Veturitorin markkinointia tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjille on syytä tehostaa entisestään, sillä tila on toistaiseksi ollut vajaakäytöllä.

Esitämme, että Veturitorin vuokrausta erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjille selkeytetään laatimalla tilalle yhteiset pelisäännöt, joissa määritellään vuokrausperusteet, jotka ovat jatkossa yhtenäiset kaikille tilan vuokraajille.

Tilavuokran tulisi olla vuokraajasta riippumatta tasapuolinen, mutta se voisi vaihdella sen mukaan onko kyseessä esim. kysytympi viikonloppuilta vai arkipäivä.

Samalla on syytä selkeästi sopia toimintamalleista tilojen siivouksen, varustelun ja kaupungin henkilökunnan käytön suhteen ulkopuolisten tapahtumien yhteydessä.

Kaupungin kannalta merkittäviä ovat tapahtumat ja tilaisuudet, jotka tuovat kaupunkiin osallistujia ja rahaa talousalueen ulkopuolelta. Koska tapahtumapäiviksi parhaiten sopivia viikonloppuja on vain rajallisesti ja usein kysyntä keskittyy tiettyihin viikonloppuihin, olisi harkittava onko tilaisuudet mahdollista asettaa tiloja vuokrattaessa jonkinlaiseen järjestykseen niiden kokonaisvaikuttavuuden mukaan ja pyrkiä näin maksimoimaan Veturitorin hyöty kaupungille ja paikalliselle elinkeinoelämälle.

Myös Veturitorin markkinointinimestä olisi hyvä olla virallinen ja selkeä linjaus, jota kaikki käyttäisivät tapahtumapaikan nimenä riippumatta omista tapahtumakohtaisista markkinointinimistään. Nyt paikan nimenä on markkinoitu niin Veturitoria, Wanhoja Weturitalleja kuin Paalupaikkaa ja Kari Tapio Areenaa. Tässä on vaikea ulkopaikkakuntalaisen tietää, että kyseessä on yksi ja sama paikka.

Veturitorin pelisääntöjen laatimiseen ja selkeyttämiseen on syytä kutsua mukaan kaupungin edustajien ohella kiinteistön vakituiset vuokralaiset sekä kattavasti tapahtumajärjestäjien edustajia.

 

Pieksämäellä 11.12.2017

Kokoomuksen valtuustoryhmä