Valtuustoaloite tiedotuksen kehittämisestä

Pieksämäen kaupungilla on tällä hetkellä käytössään useita eri www-sivustoja ja sosiaalisen median profiileja, joille kaupungin sähköinen viestintä on hajautettu. Usein viestintä ja some-näkyvyys on toteutettu hallintokunnittain tai yksiköittäin.

Kaupungin organisaation sisältä käsin tarkasteltuna hallintokunta- ja yksikköjako on varmasti kristallinkirkas, mutta kuntalaisen, matkailijan, yrittäjän tai muun ulkopuolisen tiedonhakijan näkökulmasta se vaikuttaa usein sekavalta viidakolta. Tietoa on vaikea löytää ellei tiedä oikeaa www-osoitetta tai sosiaalisen median profiilia.

Kun eri julkaisukanavia on useita, osin jopa päällekkäisiä, ja niiden päivitys ja ylläpito on hajautettu organisaation eri puolille, on tietojen pitäminen ajan tasalla työlästä ja haasteellista.

Muutama aktiivinen ja jatkuvasti päivittyvä julkaisukanava on toimivampi ja antaa kaupungista vireämmän kuvan kuin toistakymmentä satunnaisesti päivitettyä julkaisukanavaa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että vuonna 2018 kaupungin sähköinen tiedotus ja näkyvyys otetaan erityiseksi painopistealueeksi ja pyritään poikkihallinnollisella työllä selkeyttämään ja karsimaan eri viestintäkanavia sekä yhdenmukaistamaan toimintamalleja.

Kaupungin pääasialliselta verkkosivustolta www.pieksamaki.fi tulee olla selkeät ja suorat reitit kaikkiin kaupungin viestintäkanaviin ja tietolähteisiin, jotka pidetään ajan tasalla.

Eri julkaisukanavilla tulisi olla myös yksi nimetty vastuullinen taho, joka tekee huolehtii siitä, että viestintä on toimivaa, kaupungin linjausten ja strategian mukaista sekä toimii viestinnän ja julkaisujen päätoimittajan roolissa.

 

Pieksämäellä 11.12.2017

Kokoomuksen valtuustoryhmä