Pekka Seppä: Sosiaalinen luototus

Teimme valtuustoaloitteen jo vuonna 2004 sosiaalisesta luototuksesta. Sitä ei edes valmistelussa hyväksytty. Henkilökohtaisesti uusin aloitteen sosiaalilautakunnassa tänä vuonna. Aloite kaatui puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Vastaan olivat sosiaalidemokraatit kun vasemmistoliiton edustaja ymmärsi sosiaalisen luototuksen idean. Ohessa aloitteemme kokonaisuudessaan.

Pekka Seppä

Aloite sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta Pieksämäen kaupungissa

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalinen luototus voi olla osa kaupungin sosiaalihuoltoa, vaikka sosiaalisen luototuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä.

Kaupungilla on mahdollisuus harkita toiminnan laajuus sekä luottopääoman määrä ja luottojen suuruus paikallisten tarpeiden mukaan. Kaupunki voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Sosiaalisesta luotosta kaupunki voi periä kohtuullisen vuotuisen koron, joka joissakin kunnissa on 12 kk:n euribor ilman luotonsaajakohtaista lisää.

Voidakseen paremmin onnistua sosiaalisessa luototuksessa, kaupungin pitää järjestää taloudellista neuvontaa ja ohjausta sosiaalisen luoton hakijalle ja saajalle. Kunta vastaa sosiaalisen luototuksen pääomasta ja toimeenpanosta. Tavoitteena tulee olla luoton saajan taloudellisen vakauden saavuttaminen, maksukykyä rasittavien ulosottoluotojen ja mahdollisesti luottokortti- ja osamaksuluottojen vakauttaminen. Näin ihminen saadaan seisomaan omilla jaloillaan ja hänen itsetuntonsa palutettua. Sosiaalitoimen tavoitteenahan tulee olla, että ihmiset saadaan tulemaan toimeen omin avuin. Tämä on myös kaikkien veronmaksajien ja palveluiden käyttäjien etu.

Tehtyjen selvitysten nojalla voi todeta, että sosiaalinen luototus kuntien kannalta ei ole tappiollista ja vain noin 1,5 % luoton saajista laiminlyö kokonaan luoton lyhentämisen. Luottotappiot ovat olleet noin 2,5 % luottokannasta. Korkotuotot kunnissa ovat olleet puolestatoista aina kaksinkertaisiin verrattuna luottotappioihin.

Pieksämäellä 13. joulukuuta 2004

KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄ

Mauri Heinonen: Poliisihallinnon uudistuksen mahdolliset vaikutukset Pieksämäen seudulla

Pieksämäellähän poliisin resurssit ovat haavoittuvaiset jo nykyisinkin, sillä pitkien sairaslomien ja muiden pitkien vapaiden aikana poliisi joutuu toimimaan vajaa miehityksellä. Vuoden 2009 alussa voimaan astuva
poliisihallinnon uudistus tulee vähentämään poliisien määrää myöskin Itä-Suomesta ja tulee muuttamaan myöskin Pieksämäen poliisiorganisatiota.

Muutos aiheuttaa esimerkisi poliisipäällikön viran lakkautusta ja nykyisen poliisipäällikön siirtymista Mikkelin poliisilaitokselle apulaispoliisipäällikön virkaan. Pelättävissä on myöskin poliisivartijoiden

vakanssien loppuminen Pieksämäeltä, sillä suunnitteilla on pidätyssellien,eli putkien siirtyminen Varkauden poliisilaitokselle, jolloin vartijoita ei luonnollisesti Pieksämäellä tarvittaisi ja työvuorossa olevat poliisit olisivat kuskaamassa pidätettyjä Varkauteen säilytettäväksi ja tämäkin toimenpide heikentäisi Pieksämäen poliisin toimintaedellytyksiä. Poliisivartijat tekevät työvuorollaan muutakin kuin vartijan tehtäviä, he avustavat poliisia myöskin poliisille kuuluvissa tehtävissä, vartijoiden työpanos on poliisilaitoksella merkittävä ja vahvasti paikallispoliisin toimintaa tukevaa.

Poliisihallinnon uudistus tulee vaikuttamaan myöskin Pieksämäen Liikkuvanpoliisin toimintoihin, sillä oma liikkuvanpoliisin toiminta lakkaa ja liikkuvat siirtyvät Kuopion liikkuvaan poliisiin, pääpaikkana tulee olemaan Kuopio, mikä taas mahdollisesti vähentää poliisin näkyvyyttä Pieksämäen katukuvassa. Nähtäväksi jää voiko Pieksämäellä asuvat liikkuvan poliisin miehet aloittaa ja päättää työvuoronsa Pieksämäeltä käsin, jolloin poliisien näkyvyys toisi lisää turvallisuuden tunnetta aluella asuville ja liikkuville ihmisille, olen esittänyt nämä toiveeni Itä-Suomen poliisijohdolle, kuten myöskin putkatilojen käytön ja vartijoiden vakanssien säilyttämisen omalla paikkakunnalla. Toivotaan että järki ja ymmärrys voittaa myöskin ylemmillä päätöksentekijöillä, koska meikäläinenkin tämän uhkakuvan tajuaa.

Ideaparkin tulon myötä Pieksämäelle on saatava lisää poliisivoimia kaikenlaisten mahdollisten turvallisuusriskien eliminoimiseksi ja turvallisuutemme kaikenpuoliseen takaamiseksi. Meidän kuntalaisten tulee kanssa lisätä kansalaisvastuuta, sillä ainakin Naarajärvellä viimeisten kuukausien aikana nuorison ilkivalta kasvanut, on rikottu keraamisia puistonpenkkejä, on kaadettu ja katkottu lipputankoja, sekä kaiken kukkuraksi katkaistu ala-asteen nurkalta valaisinpylväs josta johdot on jäänyt koululaisten kosketeltavaksi, onneksi huomasin tapauksen sunnuntaina ja sain avun kaupungin teknisenjohtajan välityksellä paikalle ja
homma saatiin kuntoon ennen maanantai-aamua. Toivomuksenani esitänkin hyvät vanhemmat, en ketään osoittaen vaan yleisesti, että seuraisitte lastenne edesottamuksia ja opastaisitte heitä käyttäytymään vapaasti mutta vahinkoja tekemättä. Kansalaisvastuuta tarvitaan tukemaan poliisin toimintaa.

Mauri Heinonen
Pieksämäen Poliisineuvottelukunnan puheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston II-varapuheenjohtaja
Kunnallisvaaleissa ehdokkaana v.2008

Mauri Heinonen: Poliisihallinnon uudistuksen mahdolliset vaikutukset Pieksämäen seudulla

Pieksämäellähän poliisin resurssit ovat haavoittuvaiset jo nykyisinkin, sillä pitkien sairaslomien ja muiden pitkien vapaiden aikana poliisi joutuu toimimaan vajaa miehityksellä. Vuoden 2009 alussa voimaan astuva
poliisihallinnon uudistus tulee vähentämään poliisien määrää myöskin Itä-Suomesta ja tulee muuttamaan myöskin Pieksämäen poliisiorganisatiota.

Muutos aiheuttaa esimerkisi poliisipäällikön viran lakkautusta ja nykyisen poliisipäällikön siirtymista Mikkelin poliisilaitokselle apulaispoliisipäällikön virkaan. Pelättävissä on myöskin poliisivartijoiden

vakanssien loppuminen Pieksämäeltä, sillä suunnitteilla on pidätyssellien,eli putkien siirtyminen Varkauden poliisilaitokselle, jolloin vartijoita ei luonnollisesti Pieksämäellä tarvittaisi ja työvuorossa olevat poliisit olisivat kuskaamassa pidätettyjä Varkauteen säilytettäväksi ja tämäkin toimenpide heikentäisi Pieksämäen poliisin toimintaedellytyksiä. Poliisivartijat tekevät työvuorollaan muutakin kuin vartijan tehtäviä, he avustavat poliisia myöskin poliisille kuuluvissa tehtävissä, vartijoiden työpanos on poliisilaitoksella merkittävä ja vahvasti paikallispoliisin toimintaa tukevaa.

Poliisihallinnon uudistus tulee vaikuttamaan myöskin Pieksämäen Liikkuvanpoliisin toimintoihin, sillä oma liikkuvanpoliisin toiminta lakkaa ja liikkuvat siirtyvät Kuopion liikkuvaan poliisiin, pääpaikkana tulee olemaan Kuopio, mikä taas mahdollisesti vähentää poliisin näkyvyyttä Pieksämäen katukuvassa. Nähtäväksi jää voiko Pieksämäellä asuvat liikkuvan poliisin miehet aloittaa ja päättää työvuoronsa Pieksämäeltä käsin, jolloin poliisien näkyvyys toisi lisää turvallisuuden tunnetta aluella asuville ja liikkuville ihmisille, olen esittänyt nämä toiveeni Itä-Suomen poliisijohdolle, kuten myöskin putkatilojen käytön ja vartijoiden vakanssien säilyttämisen omalla paikkakunnalla. Toivotaan että järki ja ymmärrys voittaa myöskin ylemmillä päätöksentekijöillä, koska meikäläinenkin tämän uhkakuvan tajuaa.

Ideaparkin tulon myötä Pieksämäelle on saatava lisää poliisivoimia kaikenlaisten mahdollisten turvallisuusriskien eliminoimiseksi ja turvallisuutemme kaikenpuoliseen takaamiseksi. Meidän kuntalaisten tulee kanssa lisätä kansalaisvastuuta, sillä ainakin Naarajärvellä viimeisten kuukausien aikana nuorison ilkivalta kasvanut, on rikottu keraamisia puistonpenkkejä, on kaadettu ja katkottu lipputankoja, sekä kaiken kukkuraksi katkaistu ala-asteen nurkalta valaisinpylväs josta johdot on jäänyt koululaisten kosketeltavaksi, onneksi huomasin tapauksen sunnuntaina ja sain avun kaupungin teknisenjohtajan välityksellä paikalle ja
homma saatiin kuntoon ennen maanantai-aamua. Toivomuksenani esitänkin hyvät vanhemmat, en ketään osoittaen vaan yleisesti, että seuraisitte lastenne edesottamuksia ja opastaisitte heitä käyttäytymään vapaasti mutta vahinkoja tekemättä. Kansalaisvastuuta tarvitaan tukemaan poliisin toimintaa.

Mauri Heinonen
Pieksämäen Poliisineuvottelukunnan puheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston II-varapuheenjohtaja
Kunnallisvaaleissa ehdokkaana v.2008

Pekka Seppä: Terveyspalveluiden parantamisesta

Puuttumatta tässä vaiheessa yö- ja viikonloppupäivystyksen järjestämiseen on tuotava kuitenkin joitakin parannusehdotuksia asioiden hoitoon.

  1. Ajanvarauspuhelimen pitää vastata päivän mittaa reilusti kauemmin kuin tällä hetkellä.
  2. On saatava aikaan hoidon tarpeen arviointi puhelinpalveluna ja siihen on kytkettävä ajanvarausjärjestelmä.
  3. Ihmisen hoidontarve akuutissa tapauksessa on kyettävä arvioimaan niin, ettei häntä pompotella Pieksämäen ja Mikkelin välillä ajaen joko ambulanssilla tai taksilla. On esimerkkejä, jossa asiakas on lähetetty Mikkeliin, josta hänet palautettiin samana päivänä taksilla kotiin, kuitenkin oli palattava vielä takaisin sairaalaan.
  4. Ihminen on hoidettava täydellisesti. Alkututkimusten jälkeen jonoon asettaminen ei ole perusteltua vaan havaitut sairaudet on otettava heti käsittelyyn.

Kustannustehokkainta on hoitaa ihminen välittömästi terveeksi. Näin kohtaavat kustannukset ja ihmisen toiveet. Asiakas on kuningas myös terveydenhoidossa.

Pekka Seppä

Pekka Seppä: Terveyspalveluiden parantamisesta

Puuttumatta tässä vaiheessa yö- ja viikonloppupäivystyksen järjestämiseen on tuotava kuitenkin joitakin parannusehdotuksia asioiden hoitoon.

  1. Ajanvarauspuhelimen pitää vastata päivän mittaa reilusti kauemmin kuin tällä hetkellä.
  2. On saatava aikaan hoidon tarpeen arviointi puhelinpalveluna ja siihen on kytkettävä ajanvarausjärjestelmä.
  3. Ihmisen hoidontarve akuutissa tapauksessa on kyettävä arvioimaan niin, ettei häntä pompotella Pieksämäen ja Mikkelin välillä ajaen joko ambulanssilla tai taksilla. On esimerkkejä, jossa asiakas on lähetetty Mikkeliin, josta hänet palautettiin samana päivänä taksilla kotiin, kuitenkin oli palattava vielä takaisin sairaalaan.
  4. Ihminen on hoidettava täydellisesti. Alkututkimusten jälkeen jonoon asettaminen ei ole perusteltua vaan havaitut sairaudet on otettava heti käsittelyyn.

Kustannustehokkainta on hoitaa ihminen välittömästi terveeksi. Näin kohtaavat kustannukset ja ihmisen toiveet. Asiakas on kuningas myös terveydenhoidossa.

Pekka Seppä