Kahvila Korva päivystää myös lauantaisin!

Pieksämäen kokoomusjärjestöjen oma vaalikahvila, Kahvila Korva, avasi ovensa kuluvan viikon maanantaina 13.10. torin varrella Keski-Cafén alakerrassa. Iltapäivisin klo 13-15 avoinna ollessaa kahvilassa on vieraillut mukavasti niin ehdokkaita kuin äänestäjiäkin ja keskustelu Pieksämäen kaupungin asioista on ollut vilkasta.

Kahvila Korva on aiemmin mainostettujen arkipäivien klo 13-15 ohella avoinna myös lauantaisin 18.10. ja 25.10. klo 11-13 välisen ajan. Muinakin aikoina Keski-Cafen alakerrasta on saatavana Kokoomuksen vaaliohjelmaa, Pieksämäen ehdokasesitteitä ja Savonselkä-lehteä.

Tervetuloa rinkelikahveille!

Anja Karjalainen: Katso netistä

Elämme tänä päivänä tietoyhteiskunnassa, jossa kaikki viisaus näyttää löytyvän netistä. Ne, joilla on käytössään oma tietokone ja nettiyhteys, löytävät tarvitsemansa ja pystyvät hoitamaan asioitaan kotoa käsin. Tässäkin asiassa näyttää siltä, että vanhusväestö on unohdettu eikä saa tarvitsemiensa tietoja, vaikka sitä olisi tarjolla.

Olen omaishoitajana joutunut perehtymään ikääntyneiden ihmisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen saatavuuteen ja törmännyt tiedon puutteeseen. Malliesimerkkinä voin kertoa, että DIAKIN sosionomiopiskelijan tekemä ikäihmisille tarkoitettu palveluopas ei olekaan paperitulosteena jaossa eikä sitä ole toimitettu vanhuksille kotiin. Sen alkuperäisenä tarkoituksena oli, että se jaetaan kaikille Pieksämäen eläkeikäisille ihmisille. En ole nähnyt sitä missään ja kun kyselin vanhushuollon ihmisiltä miten sitä jaetaan, sain vastauksen, että pitäisi sitä löytyä kodinhoitotoimistosta ja jostain muualtakin terveyshuollon pisteistä. Sitä ei jaeta automaattisesti edes eläkeläisten neuvolassa, vaan se olisi osattava pyytää, jolloin terveydenhoitaja voisi tulostaa sen koneeltaan.

Herää kysymys maksaako tämä tietopaketti paperitulosteena liikaa vai onko tässäkin asiassa liian lyhytnäköinen ajattelumalli, ettei vanhuksille tiedottamiseen kannata satsata. Tiedän hyvin, että Pieksämäen vanhus- ja terveyspalvelujen menot ovat suhteellisen korkeita, mutta niitä varten saadaan valtionapua ja maksamme kunnallisveroa. Olen edelleenkin sitä mieltä, että kunnille on annettu liian vapaat kädet valtionapujen käytössä. Niitä pitäisi kohdentaa enemmän terveyspalveluihin kuin nyt tehdään. Meillä on hyvä sairaala, joten sitä ei missään tapauksessa saa ajaa alas. Yöpäivystyksen säästöistä ei ole saatu todellista faktatietoa, joten yöpäivystyksen palauttamista Pieksämäelle on harkittava uudelleen.

Niin Pieksämäellä kuin koko Suomessa ollaan varpaillaan maailman taloustilanteen vuoksi. Suomi ei ole erillinen saareke, vaan joudumme mukautumaan ja hillitsemään menoja niin kuntatalouden kuin yksityisten kuluttajien tasolla. Talousgurut antavat ymmärtää, että suomalaispankkien vakavaraisuusasema on vahva ja niillä on omaa pääomaa puskureina. Voin vain todeta, että yksikään puolue ei pysty kunnallistasolla takaamaan ihmisille kaikkea sitä hyvää mitä halutaan, sillä edessä ovat tiukat ajat.

Anja Karjalainen
omaishoitaja,
valtuustoehdokas (kok.)

Anja Karjalainen: Katso netistä

Elämme tänä päivänä tietoyhteiskunnassa, jossa kaikki viisaus näyttää löytyvän netistä. Ne, joilla on käytössään oma tietokone ja nettiyhteys, löytävät tarvitsemansa ja pystyvät hoitamaan asioitaan kotoa käsin. Tässäkin asiassa näyttää siltä, että vanhusväestö on unohdettu eikä saa tarvitsemiensa tietoja, vaikka sitä olisi tarjolla.

Olen omaishoitajana joutunut perehtymään ikääntyneiden ihmisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen saatavuuteen ja törmännyt tiedon puutteeseen. Malliesimerkkinä voin kertoa, että DIAKIN sosionomiopiskelijan tekemä ikäihmisille tarkoitettu palveluopas ei olekaan paperitulosteena jaossa eikä sitä ole toimitettu vanhuksille kotiin. Sen alkuperäisenä tarkoituksena oli, että se jaetaan kaikille Pieksämäen eläkeikäisille ihmisille. En ole nähnyt sitä missään ja kun kyselin vanhushuollon ihmisiltä miten sitä jaetaan, sain vastauksen, että pitäisi sitä löytyä kodinhoitotoimistosta ja jostain muualtakin terveyshuollon pisteistä. Sitä ei jaeta automaattisesti edes eläkeläisten neuvolassa, vaan se olisi osattava pyytää, jolloin terveydenhoitaja voisi tulostaa sen koneeltaan.

Herää kysymys maksaako tämä tietopaketti paperitulosteena liikaa vai onko tässäkin asiassa liian lyhytnäköinen ajattelumalli, ettei vanhuksille tiedottamiseen kannata satsata. Tiedän hyvin, että Pieksämäen vanhus- ja terveyspalvelujen menot ovat suhteellisen korkeita, mutta niitä varten saadaan valtionapua ja maksamme kunnallisveroa. Olen edelleenkin sitä mieltä, että kunnille on annettu liian vapaat kädet valtionapujen käytössä. Niitä pitäisi kohdentaa enemmän terveyspalveluihin kuin nyt tehdään. Meillä on hyvä sairaala, joten sitä ei missään tapauksessa saa ajaa alas. Yöpäivystyksen säästöistä ei ole saatu todellista faktatietoa, joten yöpäivystyksen palauttamista Pieksämäelle on harkittava uudelleen.

Niin Pieksämäellä kuin koko Suomessa ollaan varpaillaan maailman taloustilanteen vuoksi. Suomi ei ole erillinen saareke, vaan joudumme mukautumaan ja hillitsemään menoja niin kuntatalouden kuin yksityisten kuluttajien tasolla. Talousgurut antavat ymmärtää, että suomalaispankkien vakavaraisuusasema on vahva ja niillä on omaa pääomaa puskureina. Voin vain todeta, että yksikään puolue ei pysty kunnallistasolla takaamaan ihmisille kaikkea sitä hyvää mitä halutaan, sillä edessä ovat tiukat ajat.

Anja Karjalainen
omaishoitaja,
valtuustoehdokas (kok.)

Pekka Seppä: Sosiaalinen luototus

Teimme valtuustoaloitteen jo vuonna 2004 sosiaalisesta luototuksesta. Sitä ei edes valmistelussa hyväksytty. Henkilökohtaisesti uusin aloitteen sosiaalilautakunnassa tänä vuonna. Aloite kaatui puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Vastaan olivat sosiaalidemokraatit kun vasemmistoliiton edustaja ymmärsi sosiaalisen luototuksen idean. Ohessa aloitteemme kokonaisuudessaan.

Pekka Seppä

Aloite sosiaalisen luototuksen käyttöönotosta Pieksämäen kaupungissa

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää ihmisen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalinen luototus voi olla osa kaupungin sosiaalihuoltoa, vaikka sosiaalisen luototuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä.

Kaupungilla on mahdollisuus harkita toiminnan laajuus sekä luottopääoman määrä ja luottojen suuruus paikallisten tarpeiden mukaan. Kaupunki voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin, mutta jolla kuitenkin on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Sosiaalisesta luotosta kaupunki voi periä kohtuullisen vuotuisen koron, joka joissakin kunnissa on 12 kk:n euribor ilman luotonsaajakohtaista lisää.

Voidakseen paremmin onnistua sosiaalisessa luototuksessa, kaupungin pitää järjestää taloudellista neuvontaa ja ohjausta sosiaalisen luoton hakijalle ja saajalle. Kunta vastaa sosiaalisen luototuksen pääomasta ja toimeenpanosta. Tavoitteena tulee olla luoton saajan taloudellisen vakauden saavuttaminen, maksukykyä rasittavien ulosottoluotojen ja mahdollisesti luottokortti- ja osamaksuluottojen vakauttaminen. Näin ihminen saadaan seisomaan omilla jaloillaan ja hänen itsetuntonsa palutettua. Sosiaalitoimen tavoitteenahan tulee olla, että ihmiset saadaan tulemaan toimeen omin avuin. Tämä on myös kaikkien veronmaksajien ja palveluiden käyttäjien etu.

Tehtyjen selvitysten nojalla voi todeta, että sosiaalinen luototus kuntien kannalta ei ole tappiollista ja vain noin 1,5 % luoton saajista laiminlyö kokonaan luoton lyhentämisen. Luottotappiot ovat olleet noin 2,5 % luottokannasta. Korkotuotot kunnissa ovat olleet puolestatoista aina kaksinkertaisiin verrattuna luottotappioihin.

Pieksämäellä 13. joulukuuta 2004

KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄ

Mauri Heinonen: Poliisihallinnon uudistuksen mahdolliset vaikutukset Pieksämäen seudulla

Pieksämäellähän poliisin resurssit ovat haavoittuvaiset jo nykyisinkin, sillä pitkien sairaslomien ja muiden pitkien vapaiden aikana poliisi joutuu toimimaan vajaa miehityksellä. Vuoden 2009 alussa voimaan astuva
poliisihallinnon uudistus tulee vähentämään poliisien määrää myöskin Itä-Suomesta ja tulee muuttamaan myöskin Pieksämäen poliisiorganisatiota.

Muutos aiheuttaa esimerkisi poliisipäällikön viran lakkautusta ja nykyisen poliisipäällikön siirtymista Mikkelin poliisilaitokselle apulaispoliisipäällikön virkaan. Pelättävissä on myöskin poliisivartijoiden

vakanssien loppuminen Pieksämäeltä, sillä suunnitteilla on pidätyssellien,eli putkien siirtyminen Varkauden poliisilaitokselle, jolloin vartijoita ei luonnollisesti Pieksämäellä tarvittaisi ja työvuorossa olevat poliisit olisivat kuskaamassa pidätettyjä Varkauteen säilytettäväksi ja tämäkin toimenpide heikentäisi Pieksämäen poliisin toimintaedellytyksiä. Poliisivartijat tekevät työvuorollaan muutakin kuin vartijan tehtäviä, he avustavat poliisia myöskin poliisille kuuluvissa tehtävissä, vartijoiden työpanos on poliisilaitoksella merkittävä ja vahvasti paikallispoliisin toimintaa tukevaa.

Poliisihallinnon uudistus tulee vaikuttamaan myöskin Pieksämäen Liikkuvanpoliisin toimintoihin, sillä oma liikkuvanpoliisin toiminta lakkaa ja liikkuvat siirtyvät Kuopion liikkuvaan poliisiin, pääpaikkana tulee olemaan Kuopio, mikä taas mahdollisesti vähentää poliisin näkyvyyttä Pieksämäen katukuvassa. Nähtäväksi jää voiko Pieksämäellä asuvat liikkuvan poliisin miehet aloittaa ja päättää työvuoronsa Pieksämäeltä käsin, jolloin poliisien näkyvyys toisi lisää turvallisuuden tunnetta aluella asuville ja liikkuville ihmisille, olen esittänyt nämä toiveeni Itä-Suomen poliisijohdolle, kuten myöskin putkatilojen käytön ja vartijoiden vakanssien säilyttämisen omalla paikkakunnalla. Toivotaan että järki ja ymmärrys voittaa myöskin ylemmillä päätöksentekijöillä, koska meikäläinenkin tämän uhkakuvan tajuaa.

Ideaparkin tulon myötä Pieksämäelle on saatava lisää poliisivoimia kaikenlaisten mahdollisten turvallisuusriskien eliminoimiseksi ja turvallisuutemme kaikenpuoliseen takaamiseksi. Meidän kuntalaisten tulee kanssa lisätä kansalaisvastuuta, sillä ainakin Naarajärvellä viimeisten kuukausien aikana nuorison ilkivalta kasvanut, on rikottu keraamisia puistonpenkkejä, on kaadettu ja katkottu lipputankoja, sekä kaiken kukkuraksi katkaistu ala-asteen nurkalta valaisinpylväs josta johdot on jäänyt koululaisten kosketeltavaksi, onneksi huomasin tapauksen sunnuntaina ja sain avun kaupungin teknisenjohtajan välityksellä paikalle ja
homma saatiin kuntoon ennen maanantai-aamua. Toivomuksenani esitänkin hyvät vanhemmat, en ketään osoittaen vaan yleisesti, että seuraisitte lastenne edesottamuksia ja opastaisitte heitä käyttäytymään vapaasti mutta vahinkoja tekemättä. Kansalaisvastuuta tarvitaan tukemaan poliisin toimintaa.

Mauri Heinonen
Pieksämäen Poliisineuvottelukunnan puheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston II-varapuheenjohtaja
Kunnallisvaaleissa ehdokkaana v.2008