Anja Karjalainen: Palveluja tasapuolisesti kaikille

Pieksämäen Lehdessä 13.10.08 Erkki Huupponen toi tämän näkemyksen selkeästi esille, ajatuksen tasolla näkemys on oikea, mutta käytännössä se ei kuitenkaan toteudu. Helposti unohdetaan, että kantakaupungin ulkopuolella olevissa kylissä asuvat ihmiset ovat myös pieksämäkeläisiä ja heillä on siten oikeus kaikkiin kunnallisiin peruspalveluihin.

Kanttilan vaalipaneelikeskustelu oli todella tasaista hyminää ja kovin yksimielistä, kuten Pieksämäen Lehden toimittaja artikkelissaan totesi. Ihmettelen suuresti eikö sd:n edustajia kiinnosta lainkaan maaseudun kovaa työtä tekevien ihmisten tarpeet, koska heidän edustajansa puuttui. Vasemmistokin loisti poissa olollaan, mutta edustajan puutteen paikkasi vapaaehtoisesti yleisön joukosta vastaajaksi tullut henkilö.

Eläinlääkäripalvelut ovat myös kunnan peruspalveluja ja todella tärkeitä karjatilallisille. Tuntuu oudolle, että lemmikkieläimille löytyy eläinlääkäripalveluja, mutta ei tuotantoeläimille, vaikka kyseessä on karjatilallisten elinkeino. Ainoa keino asian korjaamiseksi lienee uusien eläinlääkärien virkojen perustaminen ja hoitoalueiden pienentäminen.
Toinen asia, mikä kummastuttaa, on taajamien ulkopuolisten kylien teiden kunto. Vastaako tiemestari, jos joku iltapimeällä ajaa esimerkiksi Vanajan Itäkylän tiellä puolen metrin syvyiseen monttuun ja särkee autonsa. Asiasta on ilmoitettu vastaavalle tiemestarille monta kertaa, mutta tavallisen pulliaisen sana ei merkitse mitään. Vasta monien vesisadeviikkojen jälkeen tullaan tietä lanaamaan, jolloin liian ajoissa laitetut aurauskepit estävät riittävän laadukkaan kunnostustyön.

En itse käytä tätä tietä kuin satunnaisesti, joten se ei ole henkilökohtainen ongelma. Minulle soitettiin ja tiedusteltiin kantaani tieasioihin. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että tieasiat on saatava kuntoon sekä turvattava myös riittävät asiointipalvelut syrjäkylien autottomille ihmisille. Tunnen kylien ongelmat muutenkin, sillä juureni ovat maalla.

Anja Karjalainen
kunnallisvaaliehdokas (kok.)

Kahvila Korva päivystää myös lauantaisin!

Pieksämäen kokoomusjärjestöjen oma vaalikahvila, Kahvila Korva, avasi ovensa kuluvan viikon maanantaina 13.10. torin varrella Keski-Cafén alakerrassa. Iltapäivisin klo 13-15 avoinna ollessaa kahvilassa on vieraillut mukavasti niin ehdokkaita kuin äänestäjiäkin ja keskustelu Pieksämäen kaupungin asioista on ollut vilkasta.

Kahvila Korva on aiemmin mainostettujen arkipäivien klo 13-15 ohella avoinna myös lauantaisin 18.10. ja 25.10. klo 11-13 välisen ajan. Muinakin aikoina Keski-Cafen alakerrasta on saatavana Kokoomuksen vaaliohjelmaa, Pieksämäen ehdokasesitteitä ja Savonselkä-lehteä.

Tervetuloa rinkelikahveille!

Anja Karjalainen: Katso netistä

Elämme tänä päivänä tietoyhteiskunnassa, jossa kaikki viisaus näyttää löytyvän netistä. Ne, joilla on käytössään oma tietokone ja nettiyhteys, löytävät tarvitsemansa ja pystyvät hoitamaan asioitaan kotoa käsin. Tässäkin asiassa näyttää siltä, että vanhusväestö on unohdettu eikä saa tarvitsemiensa tietoja, vaikka sitä olisi tarjolla.

Olen omaishoitajana joutunut perehtymään ikääntyneiden ihmisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen saatavuuteen ja törmännyt tiedon puutteeseen. Malliesimerkkinä voin kertoa, että DIAKIN sosionomiopiskelijan tekemä ikäihmisille tarkoitettu palveluopas ei olekaan paperitulosteena jaossa eikä sitä ole toimitettu vanhuksille kotiin. Sen alkuperäisenä tarkoituksena oli, että se jaetaan kaikille Pieksämäen eläkeikäisille ihmisille. En ole nähnyt sitä missään ja kun kyselin vanhushuollon ihmisiltä miten sitä jaetaan, sain vastauksen, että pitäisi sitä löytyä kodinhoitotoimistosta ja jostain muualtakin terveyshuollon pisteistä. Sitä ei jaeta automaattisesti edes eläkeläisten neuvolassa, vaan se olisi osattava pyytää, jolloin terveydenhoitaja voisi tulostaa sen koneeltaan.

Herää kysymys maksaako tämä tietopaketti paperitulosteena liikaa vai onko tässäkin asiassa liian lyhytnäköinen ajattelumalli, ettei vanhuksille tiedottamiseen kannata satsata. Tiedän hyvin, että Pieksämäen vanhus- ja terveyspalvelujen menot ovat suhteellisen korkeita, mutta niitä varten saadaan valtionapua ja maksamme kunnallisveroa. Olen edelleenkin sitä mieltä, että kunnille on annettu liian vapaat kädet valtionapujen käytössä. Niitä pitäisi kohdentaa enemmän terveyspalveluihin kuin nyt tehdään. Meillä on hyvä sairaala, joten sitä ei missään tapauksessa saa ajaa alas. Yöpäivystyksen säästöistä ei ole saatu todellista faktatietoa, joten yöpäivystyksen palauttamista Pieksämäelle on harkittava uudelleen.

Niin Pieksämäellä kuin koko Suomessa ollaan varpaillaan maailman taloustilanteen vuoksi. Suomi ei ole erillinen saareke, vaan joudumme mukautumaan ja hillitsemään menoja niin kuntatalouden kuin yksityisten kuluttajien tasolla. Talousgurut antavat ymmärtää, että suomalaispankkien vakavaraisuusasema on vahva ja niillä on omaa pääomaa puskureina. Voin vain todeta, että yksikään puolue ei pysty kunnallistasolla takaamaan ihmisille kaikkea sitä hyvää mitä halutaan, sillä edessä ovat tiukat ajat.

Anja Karjalainen
omaishoitaja,
valtuustoehdokas (kok.)

Anja Karjalainen: Katso netistä

Elämme tänä päivänä tietoyhteiskunnassa, jossa kaikki viisaus näyttää löytyvän netistä. Ne, joilla on käytössään oma tietokone ja nettiyhteys, löytävät tarvitsemansa ja pystyvät hoitamaan asioitaan kotoa käsin. Tässäkin asiassa näyttää siltä, että vanhusväestö on unohdettu eikä saa tarvitsemiensa tietoja, vaikka sitä olisi tarjolla.

Olen omaishoitajana joutunut perehtymään ikääntyneiden ihmisten terveys- ja hyvinvointipalvelujen saatavuuteen ja törmännyt tiedon puutteeseen. Malliesimerkkinä voin kertoa, että DIAKIN sosionomiopiskelijan tekemä ikäihmisille tarkoitettu palveluopas ei olekaan paperitulosteena jaossa eikä sitä ole toimitettu vanhuksille kotiin. Sen alkuperäisenä tarkoituksena oli, että se jaetaan kaikille Pieksämäen eläkeikäisille ihmisille. En ole nähnyt sitä missään ja kun kyselin vanhushuollon ihmisiltä miten sitä jaetaan, sain vastauksen, että pitäisi sitä löytyä kodinhoitotoimistosta ja jostain muualtakin terveyshuollon pisteistä. Sitä ei jaeta automaattisesti edes eläkeläisten neuvolassa, vaan se olisi osattava pyytää, jolloin terveydenhoitaja voisi tulostaa sen koneeltaan.

Herää kysymys maksaako tämä tietopaketti paperitulosteena liikaa vai onko tässäkin asiassa liian lyhytnäköinen ajattelumalli, ettei vanhuksille tiedottamiseen kannata satsata. Tiedän hyvin, että Pieksämäen vanhus- ja terveyspalvelujen menot ovat suhteellisen korkeita, mutta niitä varten saadaan valtionapua ja maksamme kunnallisveroa. Olen edelleenkin sitä mieltä, että kunnille on annettu liian vapaat kädet valtionapujen käytössä. Niitä pitäisi kohdentaa enemmän terveyspalveluihin kuin nyt tehdään. Meillä on hyvä sairaala, joten sitä ei missään tapauksessa saa ajaa alas. Yöpäivystyksen säästöistä ei ole saatu todellista faktatietoa, joten yöpäivystyksen palauttamista Pieksämäelle on harkittava uudelleen.

Niin Pieksämäellä kuin koko Suomessa ollaan varpaillaan maailman taloustilanteen vuoksi. Suomi ei ole erillinen saareke, vaan joudumme mukautumaan ja hillitsemään menoja niin kuntatalouden kuin yksityisten kuluttajien tasolla. Talousgurut antavat ymmärtää, että suomalaispankkien vakavaraisuusasema on vahva ja niillä on omaa pääomaa puskureina. Voin vain todeta, että yksikään puolue ei pysty kunnallistasolla takaamaan ihmisille kaikkea sitä hyvää mitä halutaan, sillä edessä ovat tiukat ajat.

Anja Karjalainen
omaishoitaja,
valtuustoehdokas (kok.)